Hoppa till huvudinnehåll

Autismspektrum

Här kan du läsa om de övergripande särskilda undervisningsgrupperna inom autismspektrum. I dessa grupper kan grundskoleelever som har en autismdiagnos erbjudas plats.

För gymnasiet finns information på Birgittaskolans webbsida, under Gymnasieskolan, program och inriktningar.

Ansökan

Aktuell elev ska ha lyfts i skolans elevhälsoteam och adekvata anpassningar och särskilt stöd ska ha getts på skolan. Rektor för aktuell elev ansvarar för att utreda och klargöra elevens behov. I samförstånd med vårdnadshavare kan rektor göra en intresseanmälan till övergripande särskild undervisningsgrupp.

Till grund för samrådet ligger rektorns utredning om särskilt stöd.

Ansökan ska innehålla följande dokumentation:

 • Psykologisk utredning
 • Pedagogisk utredning
 • Tidigare och pågående åtgärdsprogram
 • Social bedömning

Samt vid behov:

 • Flerspråkighetens kartläggningsmaterial

För att kunna genomföra samrådet krävs följande:

 • Fastställd diagnos, autism
 • Adekvata anpassningar och stöd ska ha gjorts på skolan

Dokumenten skickas samlat via e-tjänst till Utbildningsförvaltningen. Sista dag för intresseanmälan inför nytt läsår är 31 januari, det går även att begära samråd löpande under läsåret i mån av platser i den särskilda undervisningsgruppen.

Samrådets rutiner

Specialpedagog, psykolog och samordnare för verksamheten går igenom inskickad dokumentation. Detta sker på uppdrag av elevens rektor som ett led i att åtgärda elevens behov av särskilt stöd. Kompletteringar kan begäras in. Ibland gör specialpedagog ett besök på skolan för samtal med personal och/eller observation. All dokumentation vägs samman utifrån ett helhetsperspektiv. Därefter avgörs vilka elever som kan ges en plats i särskild undervisningsgrupp.

Om elev och vårdnadshavare tackar ja till erbjudandet om plats hjälper nuvarande rektor till med rutiner inför bytet till den skola där den särskilda undervisningsgruppen finns. Därefter tar mottagande rektor över ansvaret för elevens skolgång.

Särskilda undervisningsgrupper inom autismspektrum finns på följande skolor:

 • Slestadsskolan - årskurs 1-6
 • Vidingsjöskolan - årskurs 1-6
 • Berzeliusskolan - årskurs 7-9
 • Ekholmsskolan - årskurs 7-9
 • Ljungsbroskolan - årskurs 7-9

Det är rektor tillsammans med vårdnadshavare som gör ansökan. För elev som redan går i särskild undervisningsgrupp men som ska byta stadie, från år 3 till år 4 eller år 6 till år 7, krävs en ny pedagogisk utredning, som rektor ansvarar för att skicka in.

Studiebesök

Vid önskemål om studiebesök kontakta:

Slestadsskolan 1-6, telefon 013-20 60 44

Vidingsjöskolan 1-6, telefon 013-20 78 99

Berzeliusskolan 7-9, telefon 013- 20 61 61

Ekholmsskolan 7-9, telefon 013-26 27 70

Ljungsbroskolan 7-9, telefon 013-20 55 83

Löpande antagning under läsåret tillämpas om platser blir lediga.

Intresseanmälan och Social kartläggning hittar du under rubriken "Blanketter och e-tjänster resurs- och stödverksamheter" i menyn. Övriga blanketter finns i Linwebs blankettarkiv.

Följande dokument ska bifogas:

 • Intresseanmälan om särskild undervisningsgrupp autismspektrum
 • Psykologisk utredning/bedömning där diagnos framgår
 • Pedagogisk utredning
 • Social bedömning

Kontakt

Vid eventuella övriga frågor kontakta samordnare Peter Wennerholm, telefon 013- 20 61 69

 

Senast uppdaterad den 29 januari 2024