Hoppa till huvudinnehåll

Grav, generell språkstörning

Här kan du läsa om de övergripande särskilda undervisningsgrupperna inom grav generell språkstörning.

Ansökan 

Aktuell elev ska ha lyfts i skolans elevhälsoteam och adekvata anpassningar och särskilt stöd ska ha getts på skolan. Rektor för aktuell elev ansvarar för att utreda och klargöra elevens behov. I samförstånd med vårdnadshavare kan rektor göra en intresseanmälan till övergripande särskild undervisningsgrupp.

Till grund för samrådet ligger rektorns utredning om särskilt stöd.

Ansökan ska innehålla följande dokumentation:

  • Logopedutredning
  • Psykologisk utredning (behövs inte för ansökan till förskola eller förskoleklass)
  • Pedagogisk utredning
  • Tidigare och pågående åtgärdsprogram

 Samt vid behov:

  • Flerspråkighetens kartläggningsmaterial
  • Social bedömning

För att kunna genomföra samrådet krävs följande:

  1. Fastställd diagnos, grav generell språkstörning
  2. Adekvata anpassningar och stöd ska gjort på skolan

Dokumenten skickas samlat via e-tjänst till Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Sista dag för intresseanmälan inför nytt läsår är 31 januari, det går även att begära samråd löpande under läsåret i mån av platser i den särskilda undervisningsgruppen.

Samrådets rutiner

Logoped, psykolog och samordnare för verksamheten går igenom inskickad dokumentation. Detta sker på uppdrag av elevens rektor som ett led i att åtgärda elevens behov av särskilt stöd. Kompletteringar kan begäras in. Ibland gör logoped ett besök på skolan för samtal med personal och/eller observation. All dokumentation vägs samman utifrån ett helhetsperspektiv. Därefter avgörs vilka elever som kan ges en plats i särskild undervisningsgrupp.

Om elev och vårdnadshavare tackar ja till erbjudandet om plats hjälper nuvarande rektor till med rutiner inför bytet till den skola där den särskilda undervisningsgruppen finns. Därefter tar mottagande rektor över ansvaret för elevens skolgång.

Vid eventuella frågor kontakta samordnare Peter Wennerholm, telefon 013- 20 61 69.

Senast uppdaterad den 10 mars 2023