Hoppa till huvudinnehåll

Linköpingsinitiativet presenterar: Lundbergs fastigheter


– Att få ta del av goda exempel, av sådant som andra har sett, hört eller testat, det ser vi som den största vinsten.

Hos Lundbergs är hållbarhetsmålen högt satta. Som storskalig fastighetsägare har bolaget ett betydande samhällsansvar och arbetar därför på bred front för att minimera sin miljöpåverkan. Målsättningen är att hela värdekedjans verksamhet ska vara klimatneutral till år 2030. Fokus ligger på minskade utsläpp i byggnationer, minskad energiförbrukning samt att positivt kunna påverka kundernas eget hållbarhetsarbete.

Energisnåla alternativ

Andreas Oscarsson är driftingenjör hos Lundbergs och ansvarig för energifrågor i Region öst. Ett arbete som till stor del innefattar just energieffektivisering.

– När vi renoverar och bygger om kontrollerar vi sådant som tak, fönster, ventilation och värmestammar för att se vad som kan förbättras och vad som behöver ersätta med nyare, mer effektiva alternativ. Vi installerar också solceller, både på nyproducerade och befintliga hus, där det är möjligt. Här i Linköping är det en kommersiell fastighet och två bostadsfastigheter som nu får del av sin energi via solel.

Renare sopor

Tillsammans med Tekniska verken har Lundbergs relativt nyligen genomfört en informationskampanj kring sortering av avfall.

– Det handlar mycket om att få bort plasten, säger Andreas. Våra fastigheter värms upp av fjärrvärme, vilket i sig har en ganska stor CO2-belastning. Därför vill vi naturligtvis att de sopor vi skickar iväg till förbränning är så rena som möjligt.

Sopsortering är också ett av de ämnen som diskuteras inom Linköpingsinitiativet, där Lundbergs är en aktiv medlem.

– För att nå resultat är det viktigt att man inte bara kör på i sin egen kammare. I Linköpingsinitiativet är vi flera större aktörer som jobbar tillsammans för att trycka ner CO2-belastningen i kommunen. Det är en stor anledning till att vi är med.

Projekt med effekt

Än så länge är det främst samarbetet med Tekniska verken som har genomsyrat Lundbergs medverkan i nätverket. Men fler aktiviteter är på gång.

– Inför vintern 2023 kommer vi tillsammans med några andra fastighetsägare att testa effektstyrning av fjärrvärmen. Stångåstaden körde en variant föregående säsong och det är något vi kan lära och inspireras av. På sikt är det här ett projekt som ännu fler kan delta i. Ett annat exempel som vi tittar på just nu, är våra kalkyler vid renoveringar. Att få med CO2 som en faktor i kalkylerna har vi pratat mycket om inom Linköpingsinitiativet.

Spännande utbyten

Andreas lyfter särskilt idé- och erfarenhetsutbytet som en fördel med medlemskapet.

– Det jobbas på många fronter med att minska klimatpåverkan, men det är omöjligt att själv fånga upp allt. I och med att vi är så många i nätverket får vi tillgång till nyheter och pilotprojekt som vi kanske inte känt till annars. Att få ta del av goda exempel, av sådant som andra har sett, hört eller testat, det ser vi egentligen som den allra största vinsten.

Text: Lena Tedebro Palmér