Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kompostering

Kompostering är naturens eget sätt att återvinna avfall. I den egna komposten kan du hjälpa naturen genom att skapa så bra förhållanden som möjligt för nedbrytningen.

Kompostera trädgårdsavfall

Du behöver inte göra någon anmälan för att kompostera trädgårdsavfall på den egna fastigheten. Komposterat trädgårdsavfall ger en näringsrik gödning och jordförbättrare till trädgården.

Kompostera matavfall

Matavfall gör mest nytta om du lämnar det i den Gröna påsen. Du hittar mer information om Gröna påsen på Tekniska verkens hemsida.

Om du vill kompostera matavfall eller använda dig av bokashi, måste du först lämna en skriftlig anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vid kompostering av matavfall förbinder du dig att:

  • låta kommunen ta hand om övrigt avfall
  • själv ta hand om kompostjorden
  • se till att behållaren blir placerad, underhållen och skött så att problem inte uppstår.

Den som anmält kompostering är skyldig att ta hand om kompostjorden samt att se till att behållaren blir placerad, underhållen och skött så att problem inte uppstår. Vid kompostering av hushållsavfall (biologiskt köksavfall) måste kompostbehållaren vara skadedjurssäker och helst värmeisolerad. Med skadedjurssäker menas att fåglar eller gnagare inte ska kunna komma åt avfallet eller lockas dit. Behållaren ska vara försedd med lock. Botten ska vara tät eller ha ett nät som håller gnagare borta. Behållaren ska även vara så robust att den klarar av att avfallet blandas om.

För att förmultningen ska fungera är det viktigt att ha rätt balans mellan kolrikt material, som kvistar och bark, och kväverikt material, som animaliskt avfall och gräsklipp. För mycket kväverikt material kan göra komposten blöt och dra till sig flugor medan en för torr kompost kan dra till sig myror. Om temperaturen ökar i komposten är det ett tecken på att förmultningen fungerar.

Senast uppdaterad den 6 april 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: