Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nedskräpning

Enligt miljöbalkens 15 kapitel 30 § får ingen skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Plan- och bygglagen säger att tomter ska hållas i vårdat skick.

Polisen har möjlighet att utfärda ordningsböter på 800 kronor direkt på platsen för vissa fall av så kallad nedskräpningsförseelse. Detta när någon kastar mindre mängder skräp, som engångsartiklar och glasflaskor, i parker och på gator och torg.

Om någon till exempel kastar större mängder skräp eller slänger förpackningar som innehåller miljöfarliga ämnen ska åklagare pröva ärendet, det kan bedömas som nedskräpning. För nedskräpning är straffet böter (normalt dagsböter) eller fängelse i högst ett år.

Vad är avfall?

Enligt EG-direktivet är avfall alla föremål eller ämnen som innehavaren vill göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med. Det kan vara plåt, glas, plast, papper, hushållssopor, skrotbilar eller annat som blivit slängt eller dumpat. Även användbart material kan räknas som avfall och vara nedskräpning om det ligger och misspryder på ett obefogat och planlöst sätt.

Klagomål på nedskräpning

Om du har klagomål på nedskräpning bör du i första hand kontakta fastighetsägaren.

Nedskräpning kring återvinningsstationer anmäler du till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Vid nedskräpning längs vägar är det väghållaren som ska kontaktas. Trafikverket är väghållare för större vägar, läns- och motorvägar.

För tätortsgator är Linköpings kommun väghållare.

Felanmäl nedskräpning på kommunala mark

Om du inte tycker att du får gehör för dina klagomål kan du kontakta Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 25 juni 2019

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: