Hoppa till huvudinnehåll

Ensamkommande barn

Barn som kommer till Sverige utan föräldrar eller andra vårdnadshavare kallas för ensamkommande barn. Ensamkommande barn har samma rättigheter som barn som är medborgare och bofasta i Sverige.

Flera myndigheter är berörda av mottagandet av ensamkommande barn. Migrationsverket, kommunerna, regionerna och länsstyrelserna ansvarar för olika delar i mottagandet.

En kommun är ansvarig för att ordna boende och för att varje ensamkommande barn ska få en handläggare och en god man. Migrationsverket hanterar asylutredningen och tar över ansvaret för boendet för asylsökande ensamkommande unga i samband med att de fyller 18 år respektive vid ett avslagsbesked. Länsstyrelsen samordnar regional samverkan när det gäller mottagandet för ensamkommande barn och unga. Regionen står för hälso- och sjukvården.

Ensamkommande i Linköping

Linköpings kommun svarar för boenden för asylsökande ensamkommande barn under 18 år och för ensamkommande unga över 18 år med uppehållstillstånd. De boendeformer som finns i kommunen är

  • familjehem för de yngsta
  • HVB-hem för de med störst behov av omvårdnad och stöd
  • stödboende
  • egen lägenhet med boendestöd

Hagaberg är ett boende för ensamkommande barn mellan 12–20 år. Vi stödjer dig på olika sätt för att du ska integreras i samhället. Vi ger bland annat stöd och omvårdnad så att du på sikt kan klara att bo i ett eget boende. Vi stödjer din skolgång, erbjuder sysselsättning och hjälper dig att hantera traumatiska händelser. 

Ansökan

För att bo på Hagaberg behöver du ett beslut från Social- och omsorgsförvaltningen:

Mottagning - Barn och unga (0-20 år)

Vi tar endast emot bokade besök. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post. Du kan också vända dig till Kontakt Linköping.

Har du handlingar som ska lämnas in kan du göra det hos Kontakt Linköping eller i postlådan som finns hos Social- och omsorgsförvaltningen på Barnhemsgatan 2.

Till e-postformulär för Mottagning - Barn och unga

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 61 88
Telefontid: Vardagar klockan 9.00–11.30, 13.00–16.00.
För LSS-frågor är telefontiden tisdagar klockan 9.00-11.30 samt torsdagar klockan 13.00-16.00.
OBS! Klämdagar är telefontiden stängd.

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Besöksadress : Barnhemsgatan 2 Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress: Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Närmaste parkering finns i Akilles parkeringshus. Det finns två parkeringsplatser utanför receptionen för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för det.

Kontaktuppgifter till Hagaberg

Hagaberg

Till e-postformulär för Hagaberg

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 60 00 (kommunens växel)

Besöksadress: Klostergatan 5B (se karta)

Besöksadress : Klostergatan 5B

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Boende för ensamkommande barn
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/ensamkommande-barn https://www.linkoping.se/ensamkommande-barn

Övrigt:

Föreståndare nås på telefon: 013-20 64 05

Ansvarig chef:

Cecilia Karlsson
Telefon: 013-20 50 62

Vill du hjälpa till?

Det finns flera uppdrag för dig som vill hjälpa ett ensamkommande barn i Linköping. Du kan till exempel ställa upp som familjehem, jourhem, kontaktperson eller som god man.

Det finns också möjlighet att vara språkvän inom Röda korsets verksamhet ”Vi ses språkvänner i Linköping”.

Läs mer om de olika uppdragen via läkarna nedan.

Kommunala nämnders ansvar för ensamkommande barn

Social- och omsorgsnämnden har ett helhetsansvar för att varje enskilt barn får sina behov av boende och omsorg tillgodosedda. Det är social- och omsorgsnämnden som på kommunens uppdrag tecknat överenskommelse med Migrationsverket om mottagandet av ensamkommande barn.

Social- och omsorgsnämnden har uppdrag att handla upp boendeplatser och boendestöd för ensamkommande barn. Det innefattar också uppföljning av verksamhetens kvalitet. Överförmyndarnämnden är en lagstadgad myndighet som förordnar och utövar tillsyn över gode män. Ansvaret för nyanlända barns förskola, grundskola och gymnasieskola ligger hos barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden.

Camilla Haataja

Enhetschef Utredning och uppföljning 2, avdelning Barn och unga Social- och omsorgsförvaltningen

Till e-postformulär för Camilla Haataja

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 76 17

Carin Gustafsson

Enhetschef Kvalitet och utveckling, avdelning barn och unga Social- och omsorgsförvaltningen

Till e-postformulär för Carin Gustafsson

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 60 00

Senast uppdaterad den 13 juli 2022