Hoppa till huvudinnehåll

Databaser

Mediearkivet/Retriever

Mediearkivet når du med lösenord som du får i biblioteket.

Mediearkivet är ett fulltextarkiv som innehåller artiklar från ett stort antal dagstidningar, tidskrifter och affärspress. Mediearkivet innehåller tryckta källor, TV och radio, webbkällor. 

Artikelsök

I ArtikelSök hittar du referenser till artiklar ur många dagstidningar och tidskrifter. En del av artiklarna finns i fulltext. Databasen uppdateras dagligen.

Du kan söka i Artikelsök hemifrån med hjälp av lånekort och pinkod som du får på stadsbiblioteket.

 

 

 

 

För att använda NE hemifrån, logga in via Google med ditt elevkonto.

 

Instruktionsfilmer till databaser

Senast uppdaterad den 22 juni 2023