Hoppa till huvudinnehåll

Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen

Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att stärka möjligheterna för linköpingsbor som är beroende av ekonomiskt bistånd att bli självförsörjande och självständiga. Vi bidrar också med kompetensförsörjning till Linköpings kommun och näringsliv.

Förvaltningen arbetar tätt tillsammans med medborgare, näringsliv, idéburen sektor, myndigheter och andra offentliga aktörer. Vi består av två avdelningar och förvaltningsdirektörens stab:

  • Avdelningen Arbetsliv och försörjning
  • Avdelningen Arbetsmarknadsinsatser
  • Stabsfunktionerna ekonomi, HR, utveckling, verksamhetsstöd och kommunikation
Mikaela Schullström

Förvaltningsdirektör Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen

Till e-postformulär för Mikaela Schullström

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 60 00

Nina Arwskog

Avdelningschef Arbetsliv och försörjning Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen

Till e-postformulär för Nina Arwskog

E-post: [email protected]

Telefon: 013-29 46 02

Annika Nyborg

Avdelningschef Arbetsmarknadsinsatser Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen

Till e-postformulär för Annika Nyborg

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 68 83

Helena Paulsson

Utvecklingschef Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen

Till e-postformulär för Helena Paulsson

E-post: [email protected]

Telefon: 013-26 39 63

Catrine Andersson

Chef verksamhetsstöd Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen

Till e-postformulär för Catrine Andersson

E-post: [email protected]

Telefon: 013-26 31 61

Malin Schöld

Ekonomichef Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen

Till e-postformulär för Malin Schöld

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 71 30

Sara Mellergård

HR-chef Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen

Till e-postformulär för Sara Mellergård

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 56 93

Anna Amnell

Kommunikationsstrateg Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen

Till e-postformulär för Anna Amnell

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 53 67

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 13 mars 2023

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: