Hoppa till huvudinnehåll

Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen

Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att stärka möjligheterna för linköpingsbor som är beroende av ekonomiskt bistånd att bli självförsörjande och självständiga. Vi bidrar också med kompetensförsörjning till Linköpings kommun och näringsliv.

Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för Heltidsaktiveringen inom Linköpings kommun. Heltidsaktiveringen är en process och ett arbetssätt där vi stödjer individer med behov av ekonomiskt bistånd till egen försörjning och självständighet. Vi arbetar tätt tillsammans med medborgare, övriga förvaltningar, näringsliv, idéburen sektor, myndigheter och andra offentliga aktörer.

Läs mer om Heltidsaktiveringen. 

Organisation

Förvaltningen har cirka 320 medarbetare inklusive OSA-anställda (skyddat arbete hos ­offentlig arbetsgivare) och leds av förvaltningsdirektör Mikaela Schullström. Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen är underställd arbetsmarknadsnämnden där Fredrik Lundén (M) är ordförande. 

Förvaltningen har två avdelningar och stabsfunktioner: 

Avdelningen Arbetsliv och försörjning

Avdelningen ansvarar för förvaltningens mottagande av medborgare som söker stöd hos Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen. I vårt ansvar ligger bland annat att hantera ansökningar och utbetalning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Vi arbetar koordinerande med individer i behov av stöd för att nå egen försörjning. I vårt uppdrag ingår också att ansvara för kommunens mottagande av nyanlända enligt bosättningslagen samt handläggning av kommunala dödsboanmälningar. Avdelningen ansvarar för förvaltningens arbete utifrån det politiska beslutet om Heltidsaktivering. 

Avdelningen Arbetsmarknadsinsatser

Avdelningen ansvarar för att kommunen tillhandahåller relevanta arbetsmarknadsinsatser för våra målgrupper. Vi ansvarar för att ta fram och följa upp kommunala utvecklingsplatser, platser i näringslivet samt samverka med den ideella sektorn för att tillskapa arbetsmarknadsinsatser. Avdelningen ansvarar för verksamheten utifrån OSA (Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare). Ferieuppdraget från bildningsnämnden ligger också inom vår avdelning. 

Stabsfunktioner

Förvaltningen har stabsfunktioner inom HR, ekonomi, utveckling, verksamhetsstöd och kommunikation.

Förvaltningens ledningsgrupp

Mikaela Schullström

Integrations- och arbetsmarknadsdirektör Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen

Till e-postformulär för Mikaela Schullström

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 60 00

Nina Arwskog

Avdelningschef Arbetsliv och försörjning Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen

Till e-postformulär för Nina Arwskog

E-post: [email protected]

Telefon: 013-29 46 02

Annika Nyborg

Avdelningschef Arbetsmarknadsinsatser Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen

Till e-postformulär för Annika Nyborg

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 68 83

Helena Paulsson

Utvecklingschef Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen

Till e-postformulär för Helena Paulsson

E-post: [email protected]

Telefon: 013-26 39 63

Catrine Andersson

Chef verksamhetsstöd Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen

Till e-postformulär för Catrine Andersson

E-post: [email protected]

Telefon: 013-26 31 61

Malin Schöld

Ekonomichef Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen

Till e-postformulär för Malin Schöld

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 71 30

Sara Mellergård

HR-chef Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen

Till e-postformulär för Sara Mellergård

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 56 93

Anna Amnell

Kommunikationsstrateg Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen

Till e-postformulär för Anna Amnell

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 53 67

Arbetsmarknadsnämnden

Förvaltningen styrs av arbetsmarknadsnämnden. 

Kontakta Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen

Kontaktvägen till Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen är via Kontakt Linköping. 

Kontakt Linköping

Linköpings kommuns kontaktcenter svarar på dina frågor och ger dig information om kommunens tjänster.

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 20 december 2023