Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen (KLF) har en central funktion inom kommunen. Förvaltningen har ansvar för strategisk planering och ger administrativt stöd åt kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteperson och chef.

Paul Håkansson
Paul Håkansson

Kommundirektör Kommunledningsförvaltningen

Till e-postformulär för Paul Håkansson

E-post: paul.hakansson@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 99

Kommunledningsförvaltningen är uppdelad i sju staber:

  • Planeringsstaben
  • Digitaliseringsstaben
  • Ekonomistaben
  • HR-staben
  • Kommunikationsstaben
  • Näringsliv- och tillväxtsstaben
  • Administrativa staben

En stab är sedan uppdelad i enheter.

Senast uppdaterad den 27 januari 2021