Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för att skapa en levande och trygg kommun för alla. Tillsammans utvecklar vi den attraktiva, spännande och hållbara staden!

Till förvaltningen hör flera olika verksamheter med gemensam nämnare att alla jobbar med samhällsbyggnadsfrågor på ett eller annat sätt. Vi består av fem verksamhetskontor samt samhällsbyggnadsdirektörens stab:

  • Bygglovskontoret
  • Kommunlantmäteriet
  • Miljökontoret
  • Plankontoret
  • Stadsmiljökontoret
  • Stabsfunktioner

Ledningsgrupp

Leif Lindberg
Leif Lindberg

Samhällsbyggnadsdirektör Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Skicka e-post till Leif Lindberg

E-post: leif.lindberg@linkoping.se

Telefon: 013-26 37 71

Reidar Danielsson
Reidar Danielsson

Tillförordnad administrativ chef Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Skicka e-post till Reidar Danielsson

E-post: reidar.danielsson@linkoping.se

Telefon: 013-20 67 47

Damir Foric

Ekonomichef Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Skicka e-post till Damir Foric

E-post: damir.foric@linkoping.se

Telefon: 013-20 75 85

Lisa Vizins
Lisa Vizins

HR-chef Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Skicka e-post till Lisa Vizins

E-post: lisa.vizins@linkoping.se

Telefon: 013-26 36 48

Helena Nowald-Thun
Helena Norwald Thun

Kommunikationschef Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Skicka e-post till Helena Norwald Thun

E-post: Helena.Norwald-Thun@linkoping.se

Telefon: 013-26 25 97

Jenny Ahlén
Jenny Ahlén

Kvalitetschef Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Skicka e-post till Jenny Ahlén

E-post: jenny.ahlen@linkoping.se

Telefon: 013-20 71 50

Thorsten Hampusson
Thorsten Hampusson

Bygglovchef Bygglovskontoret

Skicka e-post till Thorsten Hampusson

E-post: Thorsten.Hampusson@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 80

Maryam Zeitooni Dicker
Maryam Zeitooni Dicker

Kontorschef Kommunlantmäteriet

Skicka e-post till Maryam Zeitooni Dicker

E-post: Maryam.Zeitooni-Dicker@linkoping.se

Telefon: 013-20 63 68

Reidar Danielsson
Reidar Danielsson

Miljöchef Miljökontoret

Skicka e-post till Reidar Danielsson

E-post: Reidar.Danielsson@linkoping.se

Telefon: 013-20 67 47

Alisa Basic
Alisa Basic

Kontorschef Plankontoret

Skicka e-post till Alisa Basic

E-post: Alisa.Basic@linkoping.se

Telefon: 013-20 68 85

Jonas Sjölin
Jonas Sjölin

Kontorschef Stadsmiljökontoret

Skicka e-post till Jonas Sjölin

E-post: Jonas.Sjolin@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 39

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 maj 2019