Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för att skapa en levande och trygg kommun för alla. Tillsammans utvecklar vi den attraktiva, spännande och hållbara staden!

Till förvaltningen hör flera olika verksamheter med gemensam nämnare att alla jobbar med samhällsbyggnadsfrågor på ett eller annat sätt. Vi består av fem verksamhetskontor samt samhällsbyggnadsdirektörens stab:

  • Bygglovskontoret
  • Kommunlantmäteriet
  • Miljökontoret
  • Plankontoret
  • Stadsmiljökontoret
  • Stabsfunktioner

Ledningsgrupp

Leif Lindberg
Leif Lindberg

Samhällsbyggnadsdirektör Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Till e-postformulär för Leif Lindberg

E-post: leif.lindberg@linkoping.se

Telefon: 013-26 37 71

Porträttbild Damir Foric
Damir Foric

Ekonomichef Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Till e-postformulär för Damir Foric

E-post: damir.foric@linkoping.se

Telefon: 013-20 75 85

Lisa Vizins
Lisa Vizins

HR-chef Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Till e-postformulär för Lisa Vizins

E-post: lisa.vizins@linkoping.se

Telefon: 013-26 36 48

Helena Nowald-Thun
Helena Norwald Thun

Kommunikationschef Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Till e-postformulär för Helena Norwald Thun

E-post: Helena.Norwald-Thun@linkoping.se

Telefon: 013-26 25 97

Jenny Ahlén
Jenny Ahlén

Kvalitetschef Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Till e-postformulär för Jenny Ahlén

E-post: jenny.ahlen@linkoping.se

Telefon: 013-20 71 50

Thorsten Hampusson
Thorsten Hampusson

Bygglovchef Bygglovskontoret

Till e-postformulär för Thorsten Hampusson

E-post: Thorsten.Hampusson@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 80

Maryam Zeitooni Dicker
Maryam Zeitooni Dicker

Kontorschef Kommunlantmäteriet

Till e-postformulär för Maryam Zeitooni Dicker

E-post: Maryam.Zeitooni-Dicker@linkoping.se

Telefon: 013-20 63 68

Reidar Danielsson
Reidar Danielsson

Miljöchef Miljökontoret

Till e-postformulär för Reidar Danielsson

E-post: Reidar.Danielsson@linkoping.se

Telefon: 013-20 67 47

Alisa Basic
Alisa Basic

Kontorschef Plankontoret

Till e-postformulär för Alisa Basic

E-post: Alisa.Basic@linkoping.se

Telefon: 013-20 68 85

Jonas Sjölin

Kontorschef Stadsmiljökontoret

Till e-postformulär för Jonas Sjölin

E-post: Jonas.Sjolin@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 39

Senast uppdaterad den 17 januari 2020