Socialförvaltningen

Vi inom socialtjänsten ansvarar för att erbjuda alla kommuninvånare stöd och omsorg i olika livssituationer. Vi arbetar med att förbättra människors livsvillkor och att göra förändringar i deras liv. När våra invånare behöver oss finns vi där: i livskriser, när det finns missbruksproblematik, när relationer skaver och vid olika typer av utsatthet.

Kommunens socialtjänst har det yttersta ansvaret för att alla personer med behov av stöd får sina behov tillgodosedda. En av Socialförvaltningens viktigaste funktioner är att informera människor om deras rättigheter och skyldigheter. Hjälpbehov utreds och handläggarna motiverar för olika typer av insatser.

Efter att ha fattat beslut, förmedlar Socialförvaltningen insatsen och följer upp beslutet. Konkret kan det handla om att arbeta med frågor inom asyl, missbruk, våld i nära relationer, ekonomiskt bistånd, barn- och familjefrågor, funktionshinder och hemlöshet, bland annat.

Socialförvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden. På socialförvaltningen arbetar ca 410 personer med myndighetsutövning inom socialtjänsten. Förvaltningen är uppdelad på tre avdelningar: försörjningsinsatser, individ- och familjeomsorg samt äldre och funktionsnedsatta

Ledning

Anita Lhådö
Anita Lhådö

Socialdirektör Socialförvaltningen

Skicka e-post till Anita Lhådö

E-post: anita.lhado@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Rose-Marie Andersson

HR-chef Socialförvaltningen

Skicka e-post till Rose-Marie Andersson

E-post: rose-marie.a.andersson@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Christer Qvist

Administrativ chef Socialförvaltningen

Telefon: 013-20 60 00

Laila Hämäläinen

Avdelningschef, avdelningen för försörjningsinsatser Socialförvaltningen

Skicka e-post till Laila Hämäläinen

E-post: laila.hamalainen@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Tina Andersson

Avdelningschef, Individ- och familjeomsorg, avdelning 1 Socialförvaltningen

Skicka e-post till Tina Andersson

E-post: tina.a.andersson@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Ulla Salmela Trosell

Avdelningschef, Individ- och familjeomsorg, avdelning 2 Socialförvaltningen

Skicka e-post till Ulla Salmela Trosell

E-post: ulla.salmela-trosell@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Lena Brüde

Avdelningschef, avdelningen för äldre och funktionsnedsatta Socialförvaltningen

Skicka e-post till Lena Brüde

E-post: lena.brude@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Åsa Haraldsson

Ekonom Socialförvaltningen

Telefon: 013-20 60 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 september 2018