Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsstöd och service

Verksamhetsstöd och service är en förvaltning med uppdrag att ge interna servicetjänster till kommunens förvaltningar och de kommunägda bolagen. Vissa av förvaltningens verksamheter har också ett externt serviceuppdrag till Linköpingsbor.

Förvaltningens tjänster har digitalt fokus och ska vara kostnadseffektiva och funktionella.  

Till förvaltningen hör flera olika verksamheter där de flesta arbetar med interna tjänster och service. Vi består av åtta verksamheter samt förvaltningschefens stab:

  • LKDATA
  • Ekonomiservice
  • Löneservice
  • Upphandling och inköp
  • eLärandeCenter
  • HR service
  • Stadsarkivet
  • Kontakt Linköping
  • Stabsfunktioner

Tillsammans med beställande förvaltning eller bolag, bidrar verksamheterna aktivt till utveckling i den kommunala verksamheten

Magnus Sjöberg

Servicedirektör Versamhetsstöd och service

Till e-postformulär för Magnus Sjöberg

E-post: magnus.sjoberg@linkoping.se

Senast uppdaterad den 23 februari 2021