Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsstöd och service

Verksamhetsstöd och service är en förvaltning med uppdrag att ge tjänster, service och stöd till kommunens förvaltningar, de kommunägda bolagen samt externt till människor i och utanför Linköping.

Tjänsterna har digitalt fokus och ska vara kostnadseffektiva och funktionella. Fokus är att hjälpa kommunen som helhet att bättre möta de utmaningar exempelvis kompetensförsörjning, integration och digitalisering, som vi står inför. 

Till förvaltningen hör flera olika verksamheter där de flesta arbetar med interna tjänster och service. Vi består av sju verksamheter samt förvaltningschefens stab:

  • LKDATA
  • Ekonomiservice
  • Upphandling och inköp
  • eLärandeCenter
  • HR service
  • Stadsarkivet
  • Kontakt Linköping
  • Stabsfunktioner

Tillsammans med beställande förvaltning eller bolag, bidrar verksamheterna aktivt till utveckling i den kommunala verksamheten

Magnus Sjöberg

Servicedirektör Versamhetsstöd och service

Till e-postformulär för Magnus Sjöberg

E-post: magnus.sjoberg@linkoping.se

Senast uppdaterad den 25 maj 2020