Hoppa till huvudinnehåll

Välfärdsbrottslighet

Linköpings kommuns samtliga förvaltningar är engagerade i det brottsförebyggande arbetet mot välfärdsbrottslighet vilket samordnas centralt genom en styrgrupp.

Styrgruppen har till sin hjälp ett flertal arbetsgrupper medrepresentation från kommunens olika förvaltningar, men också med representation från andra myndigheter.

Kommunen ingår även i ett antal myndighetsgemensamma projekt där man tillsynar fusk/brott såsom bland annat:

  • Föreningsbidrag (Crime proofing)
  • Folkbokföring/bidragsbrott (MUNICIPAL)
  • Avfallshantering (VITAL)
  • Assistans (CURA)

För att försvåra och förhindra kriminell etablering i Linköping ingår även kommunen i Lokal Operativ Samverkan (LOS). Insatserna genomförs genom en bred samverkan mellan olika myndigheter och Linköpings kommun.

 

Senast uppdaterad den 28 mars 2024