Hoppa till huvudinnehåll

Boendeparkering Hejdegården

Karta, parkeringsregler och skyltning för boendeparkering i Hejdegården

Parkeringsregler - Hejdegården

  • Området som omfattas av boendeparkering begränsas av Brokindsleden - Hamngatan - Tinnerbäcken norr om Gripgatan - Stångån - Braskens bro - Brokindsleden.
  • Parkeringsplatser där boendeparkering får ske är utmärkta med vit/svart tilläggstavla med texten ”Boendeparkering He”, se exempel nedan.
  • Övriga avgiftsbelagda parkeringsplatser på gatumark inom området är enbart avsedda för besöksparkering och kan inte användas för boendeparkering.
  • Med boendeparkeringstillstånd är det tillåtet att parkera som längst 7 dygn på samma plats. Observera att parkeringsförbud gäller på servicedagar under perioden 1 oktober-30 april. Se mer information under servicedagar.
  • Om andra trafikregler avseende parkering införs, till exempel i samband med tillfälliga vägarbeten, måste dessa givetvis följas även av de som innehar boendeparkeringstillstånd.

Servicedagar - Hejdegården

Servicedagar är till för att underlätta snöröjning, sandupptagning och mindre vägarbeten. Detta innebär att under perioden 1 oktober-30 april är det parkeringsförbud på olika gator fördelat mellan måndag, onsdag och fredag mellan klockan 10-15.

Skyltning - Hejdegården

P-skylten visar att här får du parkera.

Avgift alla dagar 0-24, klockan 08-22, 5 kronor per timma och klockan 22-08, 1 krona per timme. Med boendeparkeringstillstånd betalas ingen avgift i parkeringsautomat.

Med denna tilläggstavla får du parkera med boendeparkeringstillstånd. Du får parkera som längst 7 dygn. Du måste dock ta hänsyn till parkeringsförbud under perioden 1 oktober-30 april, se tilläggstavlan nedan.

Parkeringsförbud under dagtid klockan 10-15 fördelat mellan måndag, onsdag och fredag (framgår av vägmärke), under perioden 1 oktober–30 april.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 7 december 2022