Hoppa till huvudinnehåll

Boendeparkering Östra Valla

Karta, parkeringsregler och skyltning för boendeparkering i Östra Valla.

Parkeringsregler - Östra Valla

  • Det område som omfattas av boendeparkering begränsas av Malmslättsvägen - Kaserngatan - Djurgårdsgatan - Vallaskogen.
  • Parkering tillåts där gatan är tillräckligt bred för att exempelvis räddningsfordon och sopbilar ska kunna komma fram. Dessa kräver minst tre meter fri körbana, året runt. På kommunens huvudcykelstråk, är parkering inte tillåten av trafiksäkerhetsskäl.
  • Parkeringsplatser där boendeparkering får ske är utmärkta med vit/svart tilläggstavla med texten ”Boendeparkering ÖV”, se exempel nedan.
  • Med boendeparkeringstillstånd är det tillåtet att parkera som längst 7 dygn på samma plats. Observera att parkeringsförbud gäller på servicedagar under perioden 1 oktober-30 april. Se mer information under servicedagar.
  • Om andra trafikregler avseende parkering införs, till exempel i samband med tillfälliga vägarbeten, måste dessa givetvis följas även av de som innehar boendeparkeringstillstånd.

Servicedagar - Östra Valla

Servicedagar är till för att underlätta snöröjning, sandupptagning och mindre vägarbeten. Detta innebär att det under perioden 1 oktober-30 april  är det parkeringsförbud på olika gator fördelat mellan måndag, onsdag och fredag klockan 10-15.

Skyltning - Östra Valla

parkeringsskylt

P-skylten visar att här får du parkera.

skylt som visar om det är avgift vid parkering

Avgift alla dagar 0-24, klockan 08-22, 5 kronor per timma och klockan 22-08, 1 krona per timme. Med boendeparkeringstillstånd betalas ingen avgift i parkeringsautomat.

Parkeríngsskylt för boende i Övre Vasastaden

Med denna tilläggstavla får du parkera med giltigt boendeparkeringstillstånd. Med tillståndet får du parkera som längst 7 dygn. Du måste dock ta hänsyn till parkeringsförbud under perioden 1 oktober-30 april, se tilläggstavlan nedan.

parkeringsförbud vid servicedagar, avser en dag en period under året

Servicedag. I exemplet får du inte parkera under onsdagar klockan 10.00-15.00 under perioden 1 oktober till 30 april.

Senast uppdaterad den 5 september 2023