Hoppa till huvudinnehåll

Boendeparkering Ramshäll

Karta, parkeringsregler och skyltning för boendeparkering i Ramshäll.

Parkeringsregler - Ramshäll

  • Det område som omfattas av boendeparkering begränsas av Tinnerbäcken väster om Stigbergsgatan - S:t Larsgatan - Vistvägen - Solvändan - Tinnerbäcken väster om Prästbolsgatan.
  • Parkering tillåts där gatan är tillräckligt bred för att exempelvis räddningsfordon och sopbilar ska kunna komma fram. Dessa kräver minst tre meter fri körbana, året runt. På kommunens huvudcykelstråk, är parkering inte tillåten av trafiksäkerhetsskäl.
  • Parkeringsplatser där boendeparkering får ske är utmärkta med vit/svart tilläggstavla med texten ”Boendeparkering Ra”, se exempel nedan.
  • Med boendeparkeringstillstånd är det tillåtet att parkera som längst 7 dygn på samma plats. Observera att parkeringsförbud gäller på servicedagar under perioden 1 oktober-30 april. Se mer information under servicedagar.
  • Om andra trafikregler avseende parkering införs, till exempel i samband med tillfälliga vägarbeten, måste dessa givetvis följas även av de som innehar boendeparkeringstillstånd.

Servicedagar - Ramshäll

Servicedagar är till för att underlätta snöröjning, sandupptagning och mindre vägarbeten. Detta innebär att under perioden 1 oktober-30 april är det parkeringsförbud på olika gator fördelat mellan måndag, onsdag och fredag mellan klockan 10-13.

Skyltning - Ramshäll

P-skylten visar att här får du parkera.

Avgift alla dagar 0-24, klockan 08-22, 5 kronor per timma och klockan 22-08, 1 krona per timme. Med boendeparkeringstillstånd betalas ingen avgift i parkeringsautomat.

Med denna tilläggstavla får du parkera med giltigt boendeparkeringstillstånd. Med tillståndet får du parkera som längst 7 dygn. Du måste dock ta hänsyn till parkeringsförbud under perioden 1 oktober-30 april, se tilläggstavlan nedan.

Servicedag. I exemplet får du inte parkera under onsdagar klockan 10.00-15.00 under perioden 1 oktober till 30 april.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 7 december 2022