Hoppa till huvudinnehåll

Boendeparkering Vasastaden

Karta, parkeringsregler och skyltning för boendeparkering i Vasastaden.
Nya boendeparkeringsplatser införda på Vallgatan, Götgatan och Engelbrektsgatan. Se kartan för mer information.

Parkeringsregler - Vasastaden

  • Det område som omfattas av boendeparkering begränsas av Vasavägen - Östgötagatan - Västra vägen - Bergsvägen - Industrigatan - Järnvägsgatan - Järnvägsavenyn - Vasavägen.
  • Parkeringsplatser där boendeparkering får ske är utmärkta med vit/svart tilläggstavla med texten ”Boendeparkering Va”, se exempel nedan.
  • Övriga avgiftsbelagda parkeringsplatser på gatumark inom området är enbart avsedda för besöksparkering och kan inte användas för boendeparkering.
  • Med boendeparkeringstillstånd är det tillåtet att parkera som längst 7 dygn på samma plats. Observera att parkeringsförbud gäller på servicedagar under perioden 1 oktober-30 april. Se mer information under servicedagar.
  • Om andra trafikregler avseende parkering införs, till exempel i samband med tillfälliga vägarbeten, måste dessa givetvis följas även av de som innehar boendeparkeringstillstånd.
  • På Brunnsgatan, Konsistoriegatan samt Banérgatan gäller tidsbegränsad parkering för besökare. Där gäller parkering i max 2 timmar klockan 8-18 på vardagar. Med boendeparkering är det tillåtet att parkera längre tid enligt boendeparkeringsreglerna.

Servicedagar - Vasastaden

Servicedagar är till för att underlätta snöröjning, sandupptagning och mindre vägarbeten i Vasastaden. Detta innebär att under perioden 1 oktober-30 april är det parkeringsförbud fördelat mellan olika gator en gång i månaden klockan 10-15 fördelat mellan datumen 6:e, 7:e, 8:e och 9:e. Läs vägmärken på plats för att se vad som gäller. Observera att parkeringsförbudet även gäller för de som har boendeparkeringstillstånd.

Skyltning - Vasastaden

Parkeringsförbudsområde. Inom området får du bara parkera på gator/sträckor som är utmärkta med vägmärke om parkering. På övriga gator/sträckor gäller parkeringsförbud eller annan reglering som framgår av vägmärke på platsen.

P-skylten visar att här får du parkera.

Detta märke bestyder att du som besökare alltid får parkera mot avgift.

Du får parkera i max två timmar klockan 08-18. på vardagar.

Här får du med boendeparkering parkera. VA står för område Vasastaden.

Servicedag. I exemplet gäller parkeringsförbud den 6:e varje månad kl.10-15.00 under perioden 1 oktober till 30 april.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 7 december 2022