Hoppa till huvudinnehåll

Nöjda studenter

Vi har fått så bra hjälp på Stadsarkivet och forskarmiljön är lugn och skön att vara i, säger Jennifer Borgenhard och Frida Åkesson.

De båda studerar på lärarprogrammet i Linköping och har just slutfört sin B-uppsats i historia, kallad ”Fädernas döttrar”. Den handlar om Elsa Brändströms skola i Linköping under tiden 1895-1920. Elsa Brändströms var då en flickskola och Frida och Jennifer har undersökt vilken social bakgrund de elever hade, som gick på skolan den aktuella tiden. De har då utgått från fädernas yrkestitlar.

Studenterna Frida och Jennifer framför dörren till Stadsarkivet

 

Det visade sig att flickskolan lockade främst elever från de övre samhällsskikten. Kategorin ”Tjänstemän” var den vanligaste kategorin under hela perioden. Förmodligen hade rekryteringen från de bättre bemedlade både att göra med att skolan tog ut terminsavgifter som kunde vara betungande och att de mer förmögna eftersträvade en bra utbildning även för sina döttrar.


Både Jennifer och Frida är väldigt nöjda med mottagandet på Stadsarkivet. De framhåller att de blivit vänligt bemötta vem som än hjälpt dem när de kört fast i svårläst handstil eller märkliga förkortningar exempelvis.


- Det var också bra att vi kunde komma på besök innan uppsatsskrivandet och få se vad ett arkiv är och vad man kan hitta där. Superbra att det fanns färdiga förslag på ämnen som det verkligen fanns material kring. Vi hade stor användning av det.


Stadsarkivet tar varje år emot studenter och andra forskare, som i forskarmiljön på biblioteket kan ta del av handlingar ur de stora magasinen.

Senast uppdaterad den 8 mars 2024