Hoppa till huvudinnehåll

Studiebesök och skolprogram -Elis energihjältar

Med projektet Elis Energihjältar vill Lejonfastigheter öka kunskapen om energi – el, värme och vatten – hos alla som vistas i deras förskolor och andra hus. Kunskap som på sikt kan bidra till att nå målet om ett koldioxidneutralt Linköping 2025.

Pilotprojekt

Vårterminen 2019 deltar femårsgrupperna på förskolorna Kvinneby, Blystigen, Grengatan och Vidingsjö By i Elis Energihjältar. Projektet pågår under cirka 12 veckor, med start i slutet av januari.

Pedagogiken i Elis Energihjältar bygger på lekar, uppdrag, pyssel och samtal som rör energi och hur den kan minskas. Projektet är indelat i ett antal temaveckor. För varje vecka finns det nya uppdrag, aktiviteter och lekar som kopplar till temat. Förhoppningen är att fler förskolor ska få genomföra projektet om piloten blir lyckad. Mer information om projektet finns på Lejonfastigheters hemsida.

Senast uppdaterad den 1 mars 2023