Hoppa till huvudinnehåll

Utbildningar och teman

Det finns tre NTA-teman för förskolan som Linköping erbjuder, Ljus, Teknik och hållbar utveckling samt Upplev fysik och kemi. För att få använda ett NTA-tema på förskolan behöver pedagogen ha genomgått en utbildningsserie (utbildningarna går på hösten) i temat hen ska arbeta med.

Nyhet

NTA Skolutveckling utvecklar just nu ett nytt tema riktat mot förskolan inom matematik. Klart vårterminen 2025.

NTA temautbildningar

Vid varje utbildningstillfälle blandas teori, praktik och kollegiala diskussioner om lärande i naturvetenskap i förskolan. Mellan tillfällena arbetar deltagande pedagog med barnen. Intyg delas ut efter avslutad utbildning. De pedagoger som genomgått temautbildning i avsett tema får från och med året de gått utbildningen disponera en temalåda, med material som räcker till cirka 20 barn.

Om du är intresserad av att använda NTA i förskolan eller om du har frågor, ta då kontakt med Sofie Eldh, NTA-samordnare med ansvar för förskolan på telefonnummer 013-26 31 12.

Teknik i förskolan 

Utöver temautbildningar erbjuds varje termin utbildning i Linköpings egna framtagna lärarhandledning "Teknik i förskolan - Vi upptäcker, utforskar, konstruerar och uppfinner tillsammans". 

På riktigt viktigt - lärande för hållbar utveckling i förskolan 

Utöver utbildningar i NTA-teman och teknik i förskolan erbjuds utbildning i Linköpings egna framtagna lärarhandledning "På riktigt viktigt - lärande för hållbar utveckling i förskolan". 

Utbildningar för hela personalgrupper

Om ni är intresserade av att boka utbildning för hela personalgrupper, ta kontakt med NTA-samordnare Sofie Eldh på telefonnummer 013-26 31 12.

Senast uppdaterad den 14 februari 2024