Hoppa till huvudinnehåll

Teknik i förskolan

I Linköpings kommun har en lärarhandledning i teknik för förskolan utvecklats. Med hjälp av kompetenta och utvecklingsintresserade förskollärare från såväl kommunala förskolor som från fristående (förskolan Karolina), didaktiker som författat inledningstexter och projektledare från Utbildningskontoret samt med hjälp av anslag från nämndens utvecklingsmedel så har detta inspirerande stödmaterial tagits fram.

                                               

Lärarhandledningen utgår från förskolebarnens perspektiv, där barnen tillsammans med handledande kunniga pedagoger ges stöd i att upptäcka, utforska, undersöka, uppfinna och konstruera. Med denna handledning inspireras du som pedagog till att sätta på teknikglasögonen, upptäcka och utforska vardagstekniken tillsammans med barnen och till att arbeta med bland annat sagor, bygg- och konstruktion med förhoppningsvis nya ögon.

För att få tillgång till lärarhandledningen behöver minst en pedagog för barngruppen gått en utbildning i studiecirkelform förlagd på tre träffar. Det är däremot en stor fördel om flera går tillsammans eller till och med hela personalgruppen. Det kollegiala lärandet i väl strukturerad form är centralt vid dessa träffar.

Vid intresse, kontakta Sofie Eldh, [email protected], 013-263112.

Senast uppdaterad den 18 april 2023