Hoppa till huvudinnehåll

NTA i Linköping (grundskola F-9)

NTA är ett helhetskoncept som stödjer långsiktig strategisk skolutveckling. Det finns teman inom flera olika områden för elever i årskurs F-9, som till exempel Balansera och väga, Mönster och algebra, Jord, Från frö till frö, Kemiförsök, Matens kemi och Testa teknik. Nu finns även två nya teknikteman som heter Smartare produkter och Den smartare staden.

NTA Skolutveckling utvecklar just nu ett nytt tema som riktar sig från förskoleklass upp till årskurs 1-3 och temat heter Upplev fysik och kemi. Klart vårterminen 2023.

EGG- Evolution, genetik och genteknik är namnet på ett nytt digitalt tema från NTA Skolutveckling för elever på högstadiet. Är under utveckling.

Temana utvecklas i nära samarbete med ämnesexperter från KVA och IVA som bland annat ansvarar för den vetenskapliga granskningen. 

NTA i Linköping erbjuder även teman för förskolan.

 

NTA-utbildningar i skolans teman arrangeras 20-21 juni 2023.

 

NTA i Linköping

Sofie Eldh

Till e-postformulär för NTA i Linköping

E-post: [email protected]

Telefon: 013-26 31 12

Besöksadress: Södra Stånggatan 1 (se karta)

Besöksadress : Södra Stånggatan 1

Webbadress: http://www.linkoping.se/nta http://www.linkoping.se/nta

Senast uppdaterad den 14 februari 2023