Hoppa till huvudinnehåll

Forskning - Skola

Skollagen (2011) slår fast att undervisning och utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Här finner du några användbara länkar till sidor med forskning kring undervisning och lärande.
Hoppas att denna länklista är användbar för dig och dina kollegor.

 

Skolverket bevakar forskning inom flera områden. Målet är att öka kunskapen om forskning hos rektorer och lärare, så att de kan dra nytta av och använda forskningsresultaten i praktiken.

 

NATDID är ett nationellt centrum med uppdrag att stödja skolutvecklingen genom att sprida forskningsresultat från ämnesdidaktisk forskning inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik till verksamma i skolan.

Det finns även filmer där forskare föreläser på NATDIDs Youtube-kanal, se länk längst ned på sidan.

 

Lärarrummet syftar till att möjliggöra spridning av kunskap om angelägna professionsfrågor där aktörer från olika professioner inom skolans värld kan mötas, stärkas och utmanas!

Linköpings universitet, Lärarrummet vill med nättidskriften Venue stimulera verksamma inom skolvärlden och utbildningsforskare till ett kvalificerat tanke- och kunskapsutbyte genom beskrivningar av erfarenheter och forskning om förskola och skola.

NorDiNa är en nordisk tidskrift för naturvetenskapernas och teknikens didaktik.

 

Forskning om undervisning och lärande ges ut i syfte att lyfta fram forskning som byggs med och för lärare.

Skolporten AB är ett politiskt, religiöst och fackligt obundet företag. Verksamheten kärna är omvärldsbevakning och fortbildning riktad till de verksamma i skolan.

 

Forskning.se vill nå ut med resultat från offentligt finansierad forskning till allmänheten och drivs utan eget vinstintresse.

 

Ifous är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola. Vi gör det genom att ge stöd till praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet.

Senast uppdaterad den 18 april 2023