Hoppa till huvudinnehåll

Materielhantering

NTA

 

Idrott- och Arbetsmarknadsservice sköter materielhantering på uppdrag från Utbildningsförvaltningen, Linköpings kommun. Det innebär bl a att Idrott- och Arbetsmarknadsservice har ansvar att NTA:s temaenheter levereras till skolor vid angiven tid, samt hämtar NTA:s temaenheter i slutet av terminen eller läsåret.

Inventering

När du får din temalåda är det viktigt att du inventerar innehållet i lådan så att det stämmer med bifogad materiellista. Notera samtidigt i materiellistan. Meddela Idrott- och Arbetsmarknadsservice om materiel saknas, senast inom två veckor efter att lådan levererats. Du kan kontakta Idrott- och Arbetsmarknadsservice, helst via mejl. Kontaktuppgifter finns längre ner på denna sida. Adress till Idrott och arbetsmarknadsservice: Linköpings kommun, Idrott- och Arbetsmarknadsservice, Dvärggatan 4, 582 73 Linköping.

Återlämning

Efter användning av NTA:s temaenhet ska du packa ner materielen så noga som möjligt enligt de instruktioner som finns bifogade i lådan. Skicka med allt så kallat förbrukningsmateriel som inte har gått åt! Det gör att vi kan hålla ner kostnaderna för skolor och förskolor samtidigt som det är bra för miljön. Skicka INTE tillbaka trasigt eller av andra skäl obrukbart materiel. Returnera endast helt oanvända batterier. Använda batteri lämnas till återvinningen. Fyll i materiallistan så att Idrott- och Arbetsmarknadsservice ser vad du packat ner, samt skriv under materiallistan med ditt namn och skola.

Idrott- och Arbetsmarknadsservice kommer och hämtar temaenheterna enligt utdelat körschema. Då ska lådorna vara helt färdiga för avhämtning och stå på den plats man kommer överens om. Saknas materiel, som inte klassificerats som förbrukningsmateriel eller om temalådan ej är klar för avhämtning debiteras respektive skola och förskola för uppkomna kostnader. Observera att temapärmarna också ska skickas tillbaka tillsammans med temalådan.

Dokument och länkar

 

Postadress: Linköpings kommun
Idrott- och Arbetsmarknadsservice
Dvärggatan 4
582 73 Linköping

Senast uppdaterad den 23 november 2022