Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Solenergi

Ta tillvara på solens strålar du med. Solenergi kan omvandlas till både värme och elektricitet. Det är en miljövänlig energikälla som kan hjälpa dig att minska dina energikostnader.

Solel med solceller 

Det finns i huvudsak två typer av solceller; tunnfilm och kristallina kiselceller. De kristallina delas i sin tur in i monokristallina och polykristallina solceller. Kiselsolceller är det vanligaste på marknaden. Tunnfilmssolceller är inte lika vanliga men har andra egenskaper vilket gör att de till exempel kan integreras i byggnadsmaterial. För rätt kvalitet, köp CE-märkta solceller och kontrollera att det finns garanti. För att kunna producera nätansluten solel behövs en växelriktare. Den gör om likström till växelström.

Man måste alltid kontakta elnätsägaren för att få ansluta till elnätet. Det finns för Tekniska verkens nätområde olika abonnemangsformer för småskalig elproduktion. Installationen ska alltid utföras av behörig elinstallatör. Du kan även få skattereduktion under vissa förutsättningar när du säljer din överskottsel.

Stöd för solceller

Det finns ett statligt stöd att söka för installation av solceller, det finns även möjlighet att sökta ROT-avdrag för arbetskostnaden av solcellsinstallationen. Dock kan man inte få både investeringsstödet och ROT. Du kan ansöka och få ROT för att sedan om du blir erbjuden investeringsstödet betala tillbaka ROT och istället välja investeringsstödet.

Utbyggnaden av solceller i Linköping har varit kraftig de senaste åren. Idag är Linköping den kommun i Sverige med flest installerade solceller.

Bygglov för solceller

Sedan den 1 augusti 2018 behövs inte bygglov för installation av solpaneler på byggnader i tätbebyggt område. Det finns dock undantag, till exempel om solpanelerna inte följer takets lutning, om solpanelerna ersätter det befintliga taket, om byggnaden är av särskilt historiskt värde eller om byggnaden ligger inom ett område som är av riksintresse för totalförsvaret. Kontakta därför alltid Bygglovskontoret via Kontakt Linköping som kan svara på om och när bygglov behövs. I Linköpings kommun är bygglov för solpaneler avgiftsfritt.

Framtidens solel i Östra Mellansverige

Linköpings kommun är med i projektet Framtidens solel i Östra Mellansverige. Projektet vänder sig till små och medelstora företag som vill investera i solenergi. Inom projektet har man tagit fram vertyg och inspiration.

Solvärme med solfångare

Det finns ett par olika typer av solfångare: plana solfångare och vakuumrörsolfångare. För att säkerställa god kvalitet ska man välja P-märkta eller Solar key- märkta solfångare. Solvärmen kan användas till att värma varmvattnet sommarhalvåret och ansluta till husets vattenburna värmesystem med hjälp av en ackumulatortank.

Energi- och klimatrådgivning

Till e-postformulär för Energi- och klimatrådgivning

E-post: energi@linkoping.se

Telefon: 013–20 60 00 (Kontakt Linköping)
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00 (juni-augusti 07.30-16.00)

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta)

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 58181 Linköping

Energi- och klimatrådgivare:
Linnéa Gunnarsson Knutsson, 013-20 61 56
Robert Klasson, 013-20 64 66

Senast uppdaterad den 24 juni 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: