Hoppa till huvudinnehåll

För dig som kan tillhandahålla en lärlingsplats

Här kan du som är arbetsgivare eller handledare hitta information om bland annat ersättning och villkor för lärlingsutbildning.

Vad krävs av en handledare under lärlingsutbildning?

  • Handledaren uppmanas att genomgå Skolverkets webbaserade apl- handledarutbildning. Diplom på genomförd utbildning lämnas till skolan.
  • Handledaren introduceras i utbildningsmålen av yrkesläraren. Utifrån elevens plan för lärande genomförs regelbundna trepartssamtal med yrkeslärare och elev under utbildningen för att säkerställa att eleven når uppsatta mål. 
  • Handledaren ska bidra med omdöme. Yrkesläraren ansvarar för betygsättning.

Ekonomisk ersättning till arbetsplatsen

Arbetsplatsen kan få statsbidrag. Bidraget lämnas med högst 40 000 kronor per elev och kalenderår. En årsstudieplats omfattar 800 poäng. Ersättningen utbetalas efter genomförd period och inkommen redovisning

Bidrag för genomförd handledarutbildning lämnas dock endast ut en gång per handledare.

Vilka krav ställs på arbetsplatsen?

  • Att arbetsplatsen uppfyller fastställda krav såsom kollektivavtal, relevans för utbildningens mål och kurser, utse handledare med mera. Kommunen ansvarar för att säkerställa att arbetsplatsen uppfyller kraven och kan godkännas som lärlingsplats.
  • Att ett utbildningskontrakt upprättas mellan kommunen, skolan, arbetsplatsen och eleven. Utbildningskontraktet omfattar upplägg, bindningstid, ansvarsfördelning och uppdrag.

Vill du veta mer?

Kontakta oss via e-post.

 

Senast uppdaterad den 20 februari 2023