Hoppa till huvudinnehåll

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan yttra sig på olika sätt med den gemensamma faktorn att livet känns utmanande. Om du inte mår bra kan det kännas svårt att klara av balansen mellan studier, hälsa, familj och arbete.

Har du svårt att klara dina studier på grund av psykisk ohälsa eller en betungande social situation är du välkommen att kontakta Studieteamets kurator. 

Längre ner på sidan finns fler tips på vart du kan vända dig om du behöver stöd.

Vad är psykisk ohälsa?

Alla har vi dagar av sämre mående. Känner du att ditt mående påverkar och begränsar delar av livet är det bra att söka hjälp. Psykisk ohälsa kan innebära icke-diagnostiserade besvär som:

  • stress

  • nedstämdhet

  • sömnsvårigheter

  • ångest

Psykiatriska diagnoser som ångestsyndrom, depression, psykos, ätstörning, utmattning, bipolär sjukdom med flera kan också vara orsaken.

En påfrestande livssituation kan på olika sätt påverka dig i din studiesituation. Det är normalt att känna oro och nedstämdhet och är ofta övergående – men kom ihåg att det finns hjälp att få.

Hur kan psykisk ohälsa påverka studier?

Psykisk ohälsa kan göra att man får svårt att fungera i vardagen. Det kan innebära att självkänsla, sinnesstämning och möjligheten att klara utmaningar i studier påverkas 

Psykisk ohälsa kan också medföra en nedsättning av den kognitiva funktionsförmågan som bland annat omfattar:

  • minne (komma ihåg tider, provtillfällen)

  • inlärning (förstå vad man läser)

  • uppmärksamhet (kunna lyssna på läraren en längre tid)

  • koncentration (sitta stilla och arbeta med en uppgift under en längre tid)

  • lösa problem 

  • bearbeta information (arbeta själv med en uppgift)

Stöd vid psykisk ohälsa

För att få hjälp med hantera utmaningar i studier och hitta balans i vardagen är det viktigt att söka stöd. 

Studieteamet erbjuder ingen samtalsbehandling men vår kurator hjälper dig gärna vidare till rätt instans.

Länkar till olika instanser att kontakta för att få hjälp

Senast uppdaterad den 14 februari 2022