Hoppa till huvudinnehåll

Stöd du kan få av Studieteamet

Har du frågor och tankar som rör dina studier? Har du svårt att följa kursens planering eller hålla fokus? Stöd ges till dig som upplever dig i behov av råd och stöd inför dina studier. Under kursens gång får du stöd av din lärare. Ibland kan extra anpassning eller alternativa verktyg/hjälpmedel behövas för att klara studier.

Exempel på pedagogiskt stöd studieteamet kan erbjuda inför studier

Studieteknik

 • Planering och struktur av studier
 • Samtal om din studiesituation
 • Stöd i kontakt med din skola
 • Ge förslag på anpassningar och studietakt kopplat till din förmåga
 • Tips om appar som underlättar dina studier

Psykosocialt stöd 

 • Stöd i att skriva remiss eller ta kontakt med vården 
 • Hjälp att hitta rätt stöd i samhället 
 • Kartläggning och samtal om din hälsa och livssituation 

Vår kurator erbjuder ingen samtalsbehandling men hjälper dig gärna vidare till rätt instans.

Exempel på stöd skolan kan erbjuda under studier 

Prata med din lärare i början av kursen om du har behov av stöd i undervisningen. Behöver du stöd i ett sådant samtal kan du kontakta Studieteamet. 

Exempel på vad som kan underlätta i studier

 • muntliga examinationer/prov
 • Längre skrivtid vid prov
 • Planering och struktur
 • Handledning digitalt eller på plats
 • Bestämd placering i klassrum

Alternativa verktyg/hjälpmedel som alla kan få genom skolan

 • Inlästa läromedel (Inläsningstjänst)
 • Förklarande filmklipp (Binogi)

Extra handledning

Om du behöver stöd under dina studier så har flera skolor extra tid för handledning, studiestuga eller Lärotek. Vissa skolor har också mentorer och specialpedagoger som kan hjälpa dig med att strukturera dina studier. Fråga din lärare om vilka möjligheter just din skola har!

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad den 7 februari 2023