Hoppa till huvudinnehåll

Högskoleförberedande examen mot Naturvetenskap och Teknik 2400 poäng

Exempel på kurser

Obligatoriska kurser 1200 poäng

Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Matematik 1b/c 100
Matematik 2a/b/c 100
Matematik 3b/c 100
Religionskunskap 1 50
Naturkunskap 1b (eller två av ämnena biologi, fysik och kemi) 100
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100
Gymnasiearbete eller Komvuxarbete 100

Kurser från studieområdet, minst 650 poäng

Observera att inte alla programinriktade kurser erbjuds i Linköpings kommun.

Aerodynamik 100
Animation 1 100
Arkitektur - hus 100
Arktitektur - rum 100
Bild 100
Bild och form 1a1 50
Bild och form 1a2 50
Bild och form 1b 100
Biologi 1 100
Biologi 2 100
Bioteknik 100
Byggnads- och installationsteknik 100
Byggnads-, installations- och anläggningsteknik 100
Byggnadsverk 100
Byggprocessens organisation 100
Cad 1 50
Cad 2 50
Cad 3 50
Cad/cam 100
Dator och nätverksteknik 100
Datorstyrd produktion 1 100
Datorstyrd produktion 2 100
Datorteknik 1a 100
Design 1 100
Design 2 100
Designmodeller 100
Digital kommunikationsteknik 100
Digitalt skapande 1 100
Digitalt skapande 2 100
Elektromedicinsk teknik 100
Elektronik och mikrodatorteknik 100
Ellära 1 100
Ellära 2 100
Energiteknik 1 100
Engelska 7 100
Entreprenörskap 100
Entreprenörskap och företagande 100
Eventteknik 100
Film- och tv-produktion 1 100
Filosofi 1 50
Filosofi 2 50
Form 100
Fotografisk bild 1 100
Fysik 1a 150
Fysik 2 100
Fysik 3 100
Gas- och vätsketeknik 100
Geografi 1 100
Geografi 2 100
Geografiska informationssystem 100
Grafisk kommunikation 1 100
Gränssnitt 3D 100
Gränssnittsdesign 100
Historia 1a2 50
Historia 2a 100
Historia 3 100
Humanistisk och samhällsvetenskapligspecialisering 100
Hållbart samhällsbyggande 100
Industriell programmering 100
Industritekniska processer 1 100
Industritekniska processer 2 100
Internationell ekonomi 100
Internationella relationer 100
Kemi 1 100
Kemi 2 100
Kinesiska 1 100
Kinesiska 2 100
Kinesiska 3 100
Kinesiska 4 100
Kinesiska 5 100
Kinesiska 6 100
Kinesiska 7 100
Kommunikation 100
Konstruktion 1 100
Konstruktion 2 100
Kultur- och idéhistoria 100
Laboratorieteknik 200
Lasthantering och passagerarsäkerhet 100
Ledarskap och organisation 100
Litteratur 100
Ljud och ljus 100
Ljudproduktion 1 100
Ljudproduktion 2 100

Ljudproduktionsteknik

100

Ljus- och bildproduktions teknik

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Matematik 4

100

Matematik 5

100

Matematik - specialisering

100

Medieproduktion 1

100

Medieproduktion 2

100

Mekatronik 1

100

Mikrodatortillämpningar

100

Miljö- och energikunskap

100

Moderna språk 1

100

Moderna språk 2

100

Moderna språk 3

100

Moderna språk 4

100

Moderna språk 5

100

Moderna språk 6

100

Moderna språk 7

100

Musikproduktion 1

100

Musikproduktion 2

100

Människan i industrin 1

100

Människan i industin 2

100

Mät- och reglerteknik

100

Mät- och styrteknik

100

Naturvetenskaplig specialisering

100

Nätverksadministration

100

Nätverksteknik

100

Nätverksteknologier

100

Pedagogiskt ledarskap

100

Politik och hållbar utveckling

100

Processmätteknik

100

Processreglering

100

Produktionskunskap 1

100

Produktionskunskap 2

100

Produktionsutrustning 1

100

Produktionsutrustning 2

100

Produktutveckling 1

100

Produktutveckling 2

100

Programmerbara styrsystem

100

Programmering 1

100

Programmering 2

100

Psykologi 1

50

Psykologi 2a

50

Psykologi 2b

50

Radiologiska utrustningar

100

Religionskunskap 2

50

Religionskunskap-specialisering

100

Retorik

100

Robotteknik

100

Samhällskunskap 2

100

Samhällskunskap 3

100

Skrivande

100

Svets grund

100

Systemuppbyggnad

100

Teknik 1

150

Teknik 2

100

Teknik - specialisering

100

Tillämpad programmering

100

Träningslära 1

100

Träningslära 2

100

Underhåll - driftsäkerhet

100

Visuell kommunikation

100

Webbserverprogrammering 1

100

Webbserverprogrammering 2

100

Webbutveckling 1

100

Webbutveckling 2

100

Valbara kurser, högst 550 poäng

Valbara kurser från alla studieområden

Totalt 2400 poäng

Med reservation för ändringar.

Senast uppdaterad den 6 april 2022

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: