Hoppa till huvudinnehåll

Makarna C J och Sofia Anderssons hushållsskolestiftelse

Makarna C J och Sofia Anderssons stiftelse riktar sig till kvinnliga elever under 20 år med praktisk utbildning inom kvinnliga yrkesutbildning inom fry husliga arbetets område Omvårdnadsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet Restaurang- och Livsmedelsprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet.

  • För vem: Kvinnliga elever under 20 år som studerar kvinnliga yrkesutbildningar inom det husliga arbetets område
  • Område: Linköping
  • Så här ansöker/nominerar du: Blankett LK2186 Ansökan om stipendium från makarna Anderssons hushållsstiftelse
  • Sök senast: Sista ansökningsdag är 8 oktober
  • Utdelning: Utdelning sker efter direktionens årsmöte och sökande får utbetalning till det bankkontonummer de uppgett på ansökan runt den 15 december.

§ 1 Historik
Stiftelsen har bildats genom ett testamente den 14 mars 1885 upprättat av Handlaren Carl Jacob Andersson och hans fru Sofia Andersson.

Bevarade urkunder finns i avskrift upptagna i en särskild donationsbok, benämnd "Linköpings kommuns sociala särfonder".

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en femtedel läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas till stipendier åt behövande kvinnlig ungdom, hemmahörande i Linköping, som efter avslutad obligatorisk skola genomgår heltidskurser i praktisk yrkesutbildning inom det husliga arbetets område.

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning skall årligen ställas till särskilt utsedd styrelses förfogande, vilken styrelse har att besluta om stipendier.

I styrelsen bör ingå fem herrar, nämligen församlingens domprost, stadens borgmästare och en magistratsperson samt tvåandra för den goda saken viljekraftiga män ur samhället, samt trenne för saken intresserade damer.  

Senast uppdaterad den 1 december 2022

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: