Makarna C J och Sofia Anderssons hushållsskolestiftelse

Makarna C J och Sofia Anderssons hushållsskolestiftelse har till ändamål att bevilja stipendier "åt behövande kvinnlig ungdom, hemmahörande i Linköping, som efter avslutad obligatorisk skola genomgår heltidskurser i praktisk yrkesutbildning inom det husliga arbetets område".

Stiftelsen riktar sig till kvinnliga elever under 20 år från ungdomsgymnasiets Årskurs 1: Barn- och fritidsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Årskurs 2 och 3: Barn- och fritidsprogrammet, Hotell- och restaurangprogrammet, Livsmedelsprogrammet och Omvårdnadsprogrammet (ej inriktning natur- eller samhällsvetenskap) kan komma i fråga.

§ 1 Historik
Stiftelsen har bildats genom ett testamente den 14 mars 1885 upprättat av Handlaren Carl Jacob Andersson och hans fru Sofia Andersson.

Bevarade urkunder finns i avskrift upptagna i en särskild donationsbok, benämnd "Linköpings kommuns sociala särfonder".

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en femtedel läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas till stipendier åt behövande kvinnlig ungdom, hemmahörande i Linköping, som efter avslutad obligatorisk skola genomgår heltidskurser i praktisk yrkesutbildning inom det husliga arbetets område.

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning skall årligen ställas till särskilt utsedd styrelses förfogande, vilken styrelse har att besluta om stipendier.

I styrelsen bör ingå fem herrar, nämligen församlingens domprost, stadens borgmästare och en magistratsperson samt tvåandra för den goda saken viljekraftiga män ur samhället, samt trenne för saken intresserade damer.  

Till ansökan ska bifogas kopia av senaste slutskattesedel för både sökande och vårdnadshavare. 
 
Blankett för ansökan finns att hämta på Medborgarkontoret i Stifts- och landsbiblioteket samt i stadshusets reception, Storgatan 43. Blanketten finns också här att ladda ner under ansökningsperioden. 

Förfrågningar kan göras hos utbildningskontoret.

Utbildningskontoret

Den 1 maj stänger receptionen på Apotekaregatan 13C. Vid bokade besök möter vi dig vid entrén. I övrigt hänvisar vi till Kontakt Linköping, Huvudbiblioteket Östgötagatan 5.

Skicka e-post till Utbildningskontoret

E-post: utbildningsforvaltningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Besöksadress: Apotekaregatan 13C (se karta) Öppettider: Vardagar kl 07.45 – 16.00

Postadress: Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen, 581 81 Linköping

Digitalt till bildningsnamnden@linkoping.se

alternativt till:

Linköpings kommun
Makarna Anderssons Hushållsskolestiftelse
Utbildningskontoret
Apotekaregatan 13 C
581 81 Linköping

senast 12 oktober 2017

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 augusti 2017