Stiftelsen Nils Lindecrantz´ premium för blockflöjtspel

Stiftelsen Nils Lindecrantz´ premium för blockflöjtspel ska användas till premium till en eller flera förtjänta blockflöjtselever, även de yngsta av dessa vid Linköpings musikskola i avsikt att kunna bidra till spridning av intresset för blockflöjtspel.

§ 1 Historik Till minne av Nils Lindecrantz, som avled den 2 april 1976, har vännerna vid Linköpings Tekniska Högskola, där han var universitetslektor, och vid Linköpings Universitet, inrättat en premiefond för blockflöjtspel vid Linköpings musikskola. Till följd härav överlämnades ett kapitalbelopp om ettusenfemhundra (1 500) kronor.

Gåvobrevet finns i avskrift intaget i donationsboken, benämnd "Skolstyrelsens i Linköping särfonder".

§ 2 Ekonomisk förvaltning Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp är disponibelt för utdelning.

§ 4 Ändamål Disponibel avkastning skall användas till premium att årligen utdelas till en eller flera förtjänta blockflöjtselever, även de yngsta av dessa vid Linköpings musikskola i avsikt att kunna bidra till spridning av intresset för blockflöjtspel.

§ 5 Beslutsfattare Disponibel avkastning ställas till kultur- och fritidsnämndens i Linköpings kommun förfogande, som har att besluta om avkastningens närmare användning.

§ 6 Övrigt Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juni 2016