Hoppa till huvudinnehåll

Stiftelsen Nils Lindecrantz´ premium för blockflöjtspel

Stiftelsen Nils Lindecrantz´ premium för blockflöjtspel ska användas till premium till en eller flera förtjänta blockflöjts elever, även de yngsta av dessa vid Linköpings musikskola i avsikt att kunna bidra till spridning av intresset för blockflöjtspel.

  • För vem: Privatpersoner, utdelning utan ansökan.
  • Område: Kultur samt skola och utbildning
  • Beslut om utdelning: Sker årligen genom Kultur- och fritidsnämnden i enlighet med stiftelsens stadgar om utdelning av premium för blockflöjtspel vid Linköpings musikskola numera benämnd Kulturskolan.

§ 1 Historik Till minne av Nils Lindecrantz, som avled den 2 april 1976, har vännerna vid Linköpings Tekniska Högskola, där han var universitetslektor, och vid Linköpings Universitet, inrättat en premiefond för blockflöjtspel vid Linköpings musikskola. Till följd härav överlämnades ett kapitalbelopp om ettusenfemhundra (1 500) kronor.

Gåvobrevet finns i avskrift intaget i donationsboken, benämnd "Skolstyrelsens i Linköping särfonder".

§ 2 Ekonomisk förvaltning Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp är disponibelt för utdelning.

§ 4 Ändamål Disponibel avkastning skall användas till premium att årligen utdelas till en eller flera förtjänta blockflöjtselever, även de yngsta av dessa vid Linköpings musikskola i avsikt att kunna bidra till spridning av intresset för blockflöjtspel.

§ 5 Beslutsfattare Disponibel avkastning ställas till kultur- och fritidsnämndens i Linköpings kommun förfogande, som har att besluta om avkastningens närmare användning.

§ 6 Övrigt Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år

Postadress:

Linköpings kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen, Sakkunniga Kultur & Ungdom
Apotekaregatan 13C
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 7 juli 2023