Hoppa till huvudinnehåll

Syskonen Svenfelts premie- och stipendiestiftelse

Syskonen Svenfelts premie- och stipendiestiftelses avkastning ska användas till stipendier till studerande på Ljungsbro skola.

  • För vem: Studerande vid Ljungsbro skola kan söka. Rektor föreslår stipendiat till
    fondstyrelsen.
  • Område: Skola och utbildning
    Så här ansöker/nominerar du: Rektor vid Ljungsbro skola föreslår stipendiat.
  • Utdelning: Beslut av barn- och ungdomsnämndens fondstyrelse.

§ 1 Historik
Disponenten Hjalmar Svenfelt samt hans syskon Sven Svenfelt, Harald Svenfelt, Greta Trotzig och Brita Svenfelt överlämnade i samband med invigningen av nybyggnaden för grundskolan i Ljungsbro ett kapitalbelopp om tiotusen (10 000) kronor.

Bevarade urkunder finns i avskrift upptagna i en särskild stiftelsebok, benämnd "Skolstyrelsens i Linköping särfonder".

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en femtedel läggas till kapitalet.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas till premier till elever vid Ljungsbro skola enligt barn- och ungdomsnämndens bestämmande på förslag av vederbörande lärare. Om möjligt bör minst ett premium utdelas i varje klass. Härvid bör företrädesvis bokpremium komma till användning, varvid i boken angives, att densamma utdelas som premium till viss namngiven elev.

§ 5 Beslutsfattare
Beslut om utdelning fattas av Barn- och ungdomsnämnden i Linköpings kommun på förslag av rektor/enhetschef. Utdelning skall ske före årsexamen.

§ 6 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

Senast uppdaterad den 30 november 2022