Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Syskonen Svenfelts premie- och stipendiestiftelse

Syskonen Svenfelts premie- och stipendiestiftelses avkastning ska användas till stipendier till studerande på Ljungsbro skola. Förslag på stipendiat från rektor och beslut av Barn- och ungdomsnämndens fondstyrelse.

§ 1 Historik
Disponenten Hjalmar Svenfelt samt hans syskon Sven Svenfelt, Harald Svenfelt, Greta Trotzig och Brita Svenfelt överlämnade i samband med invigningen av nybyggnaden för grundskolan i Ljungsbro ett kapitalbelopp om tiotusen (10 000) kronor.

Bevarade urkunder finns i avskrift upptagna i en särskild stiftelsebok, benämnd "Skolstyrelsens i Linköping särfonder".

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en femtedel läggas till kapitalet.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas till premier till elever vid Ljungsbro skola enligt barn- och ungdomsnämndens bestämmande på förslag av vederbörande lärare. Om möjligt bör minst ett premium utdelas i varje klass. Härvid bör företrädesvis bokpremium komma till användning, varvid i boken angives, att densamma utdelas som premium till viss namngiven elev.

§ 5 Beslutsfattare
Beslut om utdelning fattas av Barn- och ungdomsnämnden i Linköpings kommun på förslag av rektor/enhetschef. Utdelning skall ske före årsexamen.

§ 6 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juni 2016