Tre Bröders stipendiestiftelse

Tre Bröders stipendiestiftelse ska användas till stipendier till studerande vid Katedralskolan. Beslut om stipendier fattas av rektor.

§ 1 Historik Stiftelsen har uppkommit genom gåvobrev den 27 april 1917 och 21 december 1917 vari K.L. Hagström överlämnat 2 100 kronor såsom ett uttryck av tacksamhet för den undervisning hans tre söner åtnjutit vid Linköpings högre allmänna läroverk (nuvarande Katedralskolan) 7 mars 1931 tillfördes stiftelsen 1 050 kronor från Hjalmar Svenfelt, Sven Svenfelt och Harald Svenfelt, med anledning av Linköpings Kongl. Gymnasii Sångsällskaps 100-årsjubileum

Gåvobrevet finns i avskrift intaget i donationsboken, benämnd "Skolstyrelsens i Linköping särfonder".

§ 2 Ekonomisk förvaltning Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp är disponibelt för utdelning.

§ 4 Ändamål Halva beloppet tilldelas ordföranden i Sångsällskapet såsom stipendium och övrig del till inköp av musikalier m m.

§ 5 Beslutsfattare Beslut om utdelning fattas av rektor vid Katedralskolan.

§ 6 Övrigt Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juni 2016