Stiftelsen Linköpings Barnkrubba

Stiftelsen Linköpings Barnkrubba har till ändamål att underhålla eller medverka till underhåll av daghem i Linköping.

Riktad annonsering till kommunens barnomsorg och alternativa barnomsorgsformer sker en gång per år.

§ 1 Historik
Föreningen Linköpings barnkrubba bildades år 1908 och ombildades 1974-01-21 till Stiftelsen Linköpings barnkrubba.

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

Återstående belopp är tillgängligt för utdelning enligt beslut av barn- och ungdomsnämnden i Linköpings kommun.

§ 4 Ändamål
Stiftelsen har till uppgift att underhålla eller medverka till underhåll av ett daghem i Linköping. Stiftelsen kommer att lämna bidrag till daghem som bedrivs i alternativa former såsom föräldrakooperativ och dylikt.

§ 5 Beslutsfattare
Beslut om utdelning från stiftelsen fattas av Barn- och ungdomsnämnden i Linköpings kommun.

§ 6 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 oktober 2017