Hoppa till huvudinnehåll

Stiftelsen Linköpings Barnkrubba

Stiftelsen Linköpings Barnkrubba har till ändamål att underhålla eller medverka till
underhåll av daghem i Linköping.

  • För vem: Riktad annonsering till kommunala och fristående förskolor.
  • Utdelning: Barn- och ungdomsnämnden beslutar om utdelning.

§ 1 Historik
Föreningen Linköpings barnkrubba bildades år 1908 och ombildades 1974-01-21 till Stiftelsen Linköpings barnkrubba.

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

Återstående belopp är tillgängligt för utdelning enligt beslut av barn- och ungdomsnämnden i Linköpings kommun.

§ 4 Ändamål
Stiftelsen har till uppgift att underhålla eller medverka till underhåll av ett daghem i Linköping. Stiftelsen kommer att lämna bidrag till daghem som bedrivs i alternativa former såsom föräldrakooperativ och dylikt.

§ 5 Beslutsfattare
Beslut om utdelning från stiftelsen fattas av Barn- och ungdomsnämnden i Linköpings kommun.

§ 6 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år. 

Senast uppdaterad den 1 december 2022

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: