Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Humaniststiftelsen

Humaniststiftelsen har till ändamål att bidra till finansieringen för genomförande av humanistdagarna. Som allmän riktlinje för programutformningen ska gälla synen på humanism som livsstil.

För vem: Verksamheter, utdelning utan ansökan
Område: Kultur

§ 1 Historik
Fonden har bildats genom utdelning med 400 000 kronor från Westman-Wernerska stiftelsen år 1987.

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

Återstående belopp är tillgängligt för utdelning, som sker till Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet.

§ 4 Ändamål
För humanistdagarnas genomförande inkluderande värdig inramning kring utdelning av kommunens pris till Tage Danielssons minne. Humanistdagarna arrangeras vart annat år under hösten.

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning överförs till Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet efter redovisning av genomförda humanistdagar.

§ 6 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 juli 2018