Hoppa till huvudinnehåll

Linköpings kommuns stipendium för mångfalds-, integrations- och jämlikhetsarbete

Stipendiet är till för att uppmärksamma och manifestera enskilda människor, organisationer eller föreningar som genom påtagliga insatser för demokratin fört mångfalds-, integrations- eller jämlikhetsarbetet framåt inom kommunen.

  • För vem: Mottagare av stipendiet kan vara en enskild person, en organisation, förening eller motsvarande sammanslutning som aktivt och framgångsrikt arbetat med frågorna. Förslag till stipendiat kan lämnas av enskild person eller organisation.
  • Område: Mångfalds-, integrations- och jämlikhetsarbete.
  • Så här ansöker/nominerar du: Förslag på stipendiat med motivering skickas in via e-postformulär, e-post eller med brev.
  • Sök senast: ansökan för 2023 års stipendium är öppen, sista dag för ansökan är 8 oktober 2023. 
  • Utdelning: Stipendium utdelas årligen i samband med kommunfullmäktiges ordinarie decembersammanträde.

Stadgar för Stiftelsen Linköpings kommuns stipendium för mångfalds-, integrations- och jämlikhetsarbete

Stadgarna fastställda av kommunfullmäktige 2003-02-25, § 30
Reviderade av kommunfullmäktige 2004-06-15, § 146

§ 1 Historik
Stiftelsen har tillkommit genom utdelning med trehundratusen kronor från Westman-Wernerska stiftelsen år 2003. Stiftelsens kapital kan utökas genom insättningar från enskilda, organisationer och föreningar med flera.

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen i Linköpings kommun, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltning.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp är disponibelt för utdelning.

§ 4 Ändamål
Linköpings kommun demokratistipendium är till för att uppmärksamma och manifestera enskilda människor, organisationer eller föreningar som genom påtagliga insatser för demokratin fört mångfalds-, integrations- eller jämlikhetsarbetet framåt inom kommunen.

§ 5 Mottagare av stipendium
Mottagare av stipendiet kan vara en enskild individ, en organisation, förening eller motsvarande sammanslutning som aktivt och framgångsrikt arbetat med frågor enligt ändamålet. Vid utdelningen skall särskilt uppmärksammas om någon visat speciellt mod i arbetet.

§ 6 Antal årliga stipendier
Det tillgängliga beloppet för stipendium kan utdelas helt eller delat.

§ 7 Beslutande organ
Beslut om stipendiat, motivering till stipendiet samt formerna för utdelandet av detta skall fattas av en kommitté, bestående av presidierna i kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Kommitténs ordförande skall utgöras av kommunstyrelsens ordförande.

§ 8 Tid för utdelning
Stipendium utdelas årligen i samband med kommunfullmäktiges ordinarie decembersammanträde.

Förslag på stipendiat med motivering skickas till:

Stipendium: mångfalds-, integrations- och jämlikhetsarbete

Ange “Ansökan stipendiat för mångfalds-, integrations- och jämlikhetsarbete” i meddelandefältet.

Till e-postformulär för Stipendium: mångfalds-, integrations- och jämlikhetsarbete

E-post: [email protected]

Eller via post:

Linköpings kommun
att: Ingrid Nyman
Kommunledningskontoret 581 81 Linköping
Märk kuvertet med “Ansökan stipendiat för mångfalds-, integrations- och
jämlikhetsarbete”.

Vid frågor:

Ingrid Nyman

Utvecklingsstrateg Kommunledningsförvaltningen, Hållbarhetsenheten

Till e-postformulär för Ingrid Nyman

E-post: [email protected]

Senast uppdaterad den 6 juli 2023