Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linköpings Stråkmusikstiftelse

Linköpings Stråkmusikstiftelse har till ändamål att lämna årligt ekonomiskt stöd till musikorganisation för stråkmusik inom kommunens verksamhet eller årligen bidra till finansiering av annan pedagogisk stråkmusikverksamhet som beställes eller anordnas av kommunen. Kultur- och fritidsnämnden är beslutsfattare.

§ 1 Historik
Stiftelsen har tillkommit genom avsättning med 1 miljon kronor vid utdelning från Westman-Wernerska stiftelsen den 30 november 1987, § 275.

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas till att lämna årligt ekonomiskt stöd till musikorganisation för stråkmusik inom kommunens verksamhet eller årligen bidra till finansiering av annan pedagogisk stråkmusikverksamhet som beställes eller anordnas av kommunen.

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning skall årligen ställas till Kultur- och fritidsnämndens förfogande, vilken nämnd har att besluta om den närmare användningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juni 2016