Sigrid Petterssons stiftelse

Sigrid Petterssons stiftelse till förmån för Gamla Linköping ska användas till ändamål som befrämjar och bevarar byggnaden som flyttats från Nygatan 58 till Gamla Linköping och i övrigt till ändamål som gagnar Gamla Linköping.

§ 1 Historik
Stiftelsen har tillkommit genom testamente upprättat 1963-10-29 med tillägg daterat 1967-11-11Sigrid Peterson från Drottninggatan 36, Linköping.

Bevarade urkunder finns i avskrift upptagna i en särskild stiftelsebok, benämnd "Linköpings kommuns sociala särfonder".

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Den årliga avkastningen är tillgänglig för utdelning.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas till ändamål som befrämjar och bevarar, flyttat hus från Nygatan 58 till Gamla Linköping, inventarier samt kring huset befintlig trädgårdstäppa, och i övrigt till ändamål som gagnar Gamla Linköping.

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning skall årligen ställas till Gamla Linköpings förfogande. Utbetalning sker efter redovisning av hur föregående års utdelning använts.

§ 6 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juni 2016