Hoppa till huvudinnehåll

Sigrid Petterssons stiftelse

Sigrid Peterssons stiftelse ska användas till ändamål som främjar och bevarar byggnaden som flyttats från Nygatan 58 till Gamla Linköping och i övrigt till ändamål som gagnar Gamla Linköping.

  • För vem: Utdelning ur fonden sker årligen till Gamla Linköping utan ansökan.
  • Område: Kultur
  • Så här ansöker/nominerar du: Fonden kan inte sökas, utdelning sker till friluftsmuseet Gamla Linköping årligen efter redovisning av genomförda åtgärder.

§ 1 Historik
Stiftelsen har tillkommit genom testamente upprättat 1963-10-29 med tillägg daterat 1967-11-11Sigrid Peterson från Drottninggatan 36, Linköping.

Bevarade urkunder finns i avskrift upptagna i en särskild stiftelsebok, benämnd "Linköpings kommuns sociala särfonder".

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Den årliga avkastningen är tillgänglig för utdelning.

§ 4 Ändamål
Disponibel avkastning skall användas till ändamål som befrämjar och bevarar, flyttat hus från Nygatan 58 till Gamla Linköping, inventarier samt kring huset befintlig trädgårdstäppa, och i övrigt till ändamål som gagnar Gamla Linköping.

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning skall årligen ställas till Gamla Linköpings förfogande. Utbetalning sker efter redovisning av hur föregående års utdelning använts.

§ 6 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

Postadress: Linköpings kommun, Friluftsmuseet Gamla Linköping, 581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 12 december 2023