Hoppa till huvudinnehåll

Stiftelsen Fenomenmagasinet

Stiftelsens ändamål är att medverka till finansiering av drift av Fenomenmagasinet i Gamla Linköping.

Syftet med Fenomenmagasinet, som är beläget i ett äldre sockerbruksmagasin i Gamla Linköping, är att i gammal miljö stimulera intresset för teknik och naturvetenskap.

Stiftelsen Fenomenmagasinets avkastning ska användas som driftbidrag till Fenomenmagasinet och Berzeliusmuséet.

Ansökan: Det är inte möjligt att söka pengar från den här stiftelsen. 

Fastställda av kommunfullmäktige 1993-04-27, § 111. Reviderade av kommunfullmäktige 2004-06-15, § 147

§ 1 Historik
Stiftelsen har tillkommit genom utdelning vid Westman-Wernerska fondens femårsutdelning år 1993.

§ 2 Ändamål
Stiftelsens ändamål är att medverka till finansiering av drift av Fenomenmagasinet i Gamla Linköping. Syftet med Fenomenmagasinet, som är beläget i ett äldre sockerbruksmagasin i Gamla Linköping, är att i gammal miljö stimulera intresset för teknik och naturvetenskap.

§ 3 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 4 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp disponeras och skall utbetalas som bidrag till driftkostnaderna för Fenomenmagasinet.

§ 5 Undantag från tillsyn
Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen 1929:116 om tillsyn över stiftelser.

Senast uppdaterad den 6 maj 2021