Hoppa till huvudinnehåll

Stiftelsen Lokalhistoriskt Centrum

Stiftelsen Lokalhistoriskt Centrums huvuduppgift är att genom forskning och dokumenterande arbete öka, bevara och sprida kunskaper om Linköpingsbygdens historia. Avkastningen disponeras av särskilt utsedd ledningsgrupp.

För vem: Verksamheter, utdelning utan ansökningar
Område: Kultur

§ 1 Historik
Fonden har bildats genom utdelning med 700 000 kronor från Westman-Wernerska stiftelsens år 1987.

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning, som sker till lokalhistoriskt centrum vid Linköpings universitet.

§ 4 Ändamål
Stiftelsens ändamål är att genom forskning och dokumenterande arbete öka, bevara och sprida kunskaper om Linköpingsbygdens historia.

§ 5 Beslutsfattare
Disponibel avkastning överföres till Centrum för lokalhistoria efter det att redovisning skett av hur föregående års belopp använts.

§ 6 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

 

Senast uppdaterad den 14 oktober 2021