Hoppa till huvudinnehåll

Stiftelsen Målarmästare David Andersson

Målarmästare David Andersson och hans hustru Elsa Anderssons (född Ternstedt) samt dottern Gunhild Anderssons fond för före detta Linköpings stads prydande med konst.

Beslut om inköp av konst fattas av Kultur- och fritidsnämnden.

och hans hustru Elsa Anderssons (född Ternstedt) samt dottern Gunhild Anderssons fond för f d Linköpings stads prydande med konst  

§ 1 Historik
Stiftelsen har tillkommit genom testamente den 26 oktober 1982 som inregistrerats hos Linköpings tingsrätt den 2 december 1998 (1225/98). Stadgar fastställda av kommunfullmäktige 16 februari 1999, § 24.

§ 2 Ekonomisk förvaltning
+
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning.

§ 4 Ändamål
Stiftelsens ändamål enligt testamentet är en fond för före detta Linköpings stads prydande med konst.

§ 5 Beslutsfattare
Beslut om hur disponibel avkastning från stiftelsen skall användas fattas av Kultur- och fritidsnämnden i Linköpings kommun. Beslut om disposition skall i normalfallet ske varje år. Ej disponerat belopp visst år kan läggas ihop till kommande år (dock max fem år).

Senast uppdaterad den 5 juli 2021