Hoppa till huvudinnehåll

Stiftelsen Vagnmuséet

Stiftelsen Vagnmuséets avkastning ska användas till driften av Vallavagnarnas Vänners Vagnmuseum i Gamla Linköping.

Gastställda av kommunfullmäktige 1993-04-27, § 111
Reviderade av kommunstyrelsen 1995-12-05, § 605

§ 1 Historik
Stiftelsen har tillkommit genom utdelning vid Westman-Wernerska stiftelsens femårsutdelning år 1993.

§ 2 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

Återstående belopp är tillgängligt för utdelning.

§ 4 Ändamål
Stiftelsen har ändamål att svara för driften av Vallavagnarnas Vänners Vagnmuseum i Gamla Linköping.

§ 5 Beslutsfattare
Avkastningen utdelas till den driftansvariga föreningen/organisationen som bidrag till driftkostnaderna.

§ 6 Övrigt
Avkastning som inte utdelas skall endera läggas till kapitalet eller reserveras för utdelning under kommande år.

§ 7 Undantag från tillsyn
Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen 1929:116 om tillsyn över stiftelser. 

Senast uppdaterad den 5 juli 2021