Hoppa till huvudinnehåll

Tinneröstiftelsen

Tinneröstiftelsen har till ändamål att lämna driftbidrag till den årliga skötseln av natureservatet för att bevara och utveckla områdets natur- och kulturmiljövärden samt göra området tillgängligt för besökare.

Fastställda av kommunfullmäktige 28 augusti, 2007 § 160.

§ 1 Historik

Stiftelsen har tillkommit genom att Naturvårdsverket i så kallat markåtkomstbidrag avsatt 8 miljoner kronor för långsiktig skötsel av naturreservatet ”Tinnerö Eklandskap - kultur och natur”.

Stiftelsens tillgångar kan utökas genom insättningar från enskilda, organisationer och föreningar med flera.

§ 2 Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att lämna driftbidrag till den årliga skötseln av naturreservatet för att bevara och utveckla områdets natur- och kulturmiljövärden samt göra området tillgängligt för besökare.

§ 3 Förvaltning

Stiftelsen förvaltas av en styrelse bestående av tre ledamöter som ska utgöras av kommunstyrelsens presidium.

§ 4 Disponibel avkastning

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning. Utbetalning sker till den kommunala nämnd som ansvarar för skötsel av naturreservatet.

Senast uppdaterad den 5 juli 2021