Hoppa till huvudinnehåll

Ylva och Östen Allerts stiftelses

Ylva och Östen Allerts stiftelses avkastning ska överlämnas till Vikingstad Hembygdsförening att användas företrädesvis för bevarande av fotografier, filmer, tidningsurklipp, bibliotek med mera, som Östen Allert genom testamentet överlämnat till föreningen samt i övrigt till hembygdsföreningens allmänna verksamhet.

Kommer föreningen att upphöra ska samlingen överlämnas till Östergötlands länsmuseum

Fastställda av kommunfullmäktige i Linköpings kommun den  25/4 2000, § 76

§ 1 Historik
Stiftelsen har tillkommit genom testamente den 7 december 1979 som inregistrerats hos Linköpings tingsrätt den 18 november 1999 (1291/99)

§ 2 Ändamål
Stiftelsens ändamål enligt testamentet är att disponibel avkastning skall överlämnas till Vikingstad hembygdsförening att av föreningen användas företrädesvis för bevarande av fotografier, filmer, tidningsurklipp, bibliotek med mera som Östen Allert genom testamentet överlämnat till föreningen samt i övrigt till hembygdsföreningens allmänna verksamhet. Kommer föreningen att upphöra skall samlingen överlämnas till Östergötlands länsmuseum.

§ 3 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen.

§ 4 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp skall överlämnas till Vikingstad hembygdsförening.

Senast uppdaterad den 5 juli 2021