Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Leanlink

Leanlink är Linköpings kommuns utförarorganisation och här arbetar vi med verksamheter som är eller kan vara konkurrensutsatta inom områdena stöd, omsorg, kost, restaurang och service. Vi har en spännande bredd av verksamheter och är ca 2400 medarbetare som alla arbetar för att göra Linköpingsbornas dagar så bra som möjligt.

Leanlinks uppdrag och bakgrund

Leanlink arbetar främst med verksamheter som Linköpings kommun valt att konkurrensutsätta. Verksamheterna bedrivs inom ramen för erhållna direkta verksamhetsuppdrag eller upphandlade verksamhetsuppdrag, det vill säga där Leanlink vunnit i en offentlig upphandling. Verksamheterna ska utföra sina uppdrag till den kvalitet och utifrån de kravspecifikationer som anges i respektive avtal.

Ledning

Leanlinks verksamheter leds av en direktör och en ledningsgrupp. Ledningens viktigaste uppgift är att att leda och styra Leanlinks affärsområden med utgångspunkt i verksamhetsplanen. Leanlinks direktör ansvarar för verksamheterna och är chef för dess ledningsgrupp, där Leanlinks stab och affärsområdescheferna ingår.

Anita Lhådö

Utförardirektör Leanlink

Till e-postformulär för Anita Lhådö

E-post: anita.lhado@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Kimmo Immonen

Ekonomichef Leanlink

Till e-postformulär för Kimmo Immonen

E-post: kimmo.immonen@linkoping.se

Telefon: 013-26 32 03

Maria Bindå

HR-chef Leanlink

Till e-postformulär för Maria Bindå

E-post: maria.binda@linkoping.se

Telefon: 013-26 32 45

Carin Nilsson

Affärsområdeschef Leanlink, Råd & Stöd

Till e-postformulär för Carin Nilsson

E-post: carin.nilsson@linkoping.se

Telefon: 013-20 65 71

Camilla Scharff

Affärsområdeschef Leanlink, Äldreomsorg

Till e-postformulär för Camilla Scharff

E-post: Camilla.scharff@linkoping.se

Telefon: 013-26 26 46

Krister Siggesjö

Affärsområdeschef, IT-chef Leanlink, LKDATA

Till e-postformulär för Krister Siggesjö

E-post: krister.siggesjo@linkoping.se

Telefon: 013-20 65 20

Catrine Andersson

Affärsområdeschef Leanlink, Stöd & Service

Till e-postformulär för Catrine Andersson

E-post: Catrine.andersson@linkoping.se

Telefon: 013-26 31 61

Åsa Kullberg

Affärsområdeschef

Leanlink Kost & Restaurang

Till e-postformulär för Åsa Kullberg

E-post: asa.kullberg@linkoping.se

Telefon: 013-20 74 94

Lise-Lotte Ardell

Affärsområdeschef Leanlink, LSS Funktionsstöd

Till e-postformulär för Lise-Lotte Ardell

E-post: lise-lotte.ardell@linkoping.se

Telefon: 013-20 78 97

Organisation

Leanlinks organisation är uppdelad i fem affärsområden och en resultatenhet.

Resultatenheter

Senast uppdaterad den 30 april 2019