Hoppa till huvudinnehåll

Leanlink

Leanlink är förvaltningen i Linköpings kommun som arbetar med verksamhet inom vård, stöd, och omsorg. Vi är 2500 medarbetare som alla arbetar för att göra Linköpingsbornas dagar så bra som möjligt.

 

Det gör vi tillsammans med våra medarbetare där vårt mål är att skapa bra dagar tillsammans med dem vi är till för samt bidra till ett tryggt och bra samhälle. Vi är med och skapar samt utvecklar en god kvalitet och professionalitet för våra omsorgstagare, men framförallt vill vi att vår omtanke och vårt engagemang ska kännas i allt vi gör.

Vi fokuserar på att skapa en bra dag just idag, men också imorgon och på hur vi kan tänka nytt och göra förändringar som förbättrar vardagen för de Linköpingsbor som behöver oss nu men också för dem som kommer att behöva oss i framtiden.

Leanlinks uppdrag och bakgrund

Leanlink befinner sig i en utvecklingsresa från en kommunal utförare till en medskapare som driver utveckling av vård, stöd och omsorg. Förvaltningen får direkta uppdrag (verksamhetsuppdrag) utan upphandling från kommunens nämnder. Förvaltningen kan också få uppdrag genom deltagande i ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). 

Leanlinks uppdrag ligger att bistå social- och omsorgsförvaltningen med verksamhetsutveckling, som referens avseende kvalitet och kostnader, samt att på uppdrag ansvara för att fullgöra kommunens lagstadgade uppdrag som huvudman.

Ledningsgruppen

Leanlinks förvaltningsledning består av utförardirektör och biträdande utförardirektör. Leanlink leds av en förvaltningsgemensam ledningsgrupp. I ledningsgruppen ingår utförardirektören, biträdande utförardirektör, samtliga avdelningschefer samt ledningsstaben och chefsekreterare. Leanlinks lednings gemensamma uppdrag är att driva Leanlink utifrån riktlinje för verksamhetsuppdrag, internbudget och verksamhetsplan. Leanlink ska gå från att vara en utförare till en medskapare som driver utveckling av vård, stöd och omsorg.

Leanlinks ledning ansvarar för att Leanlink bedriver en verksamhet och har en organisation som stödjer vårt nya uppdrag och som över tid kännetecknas av hög effektivitet, utvecklings och genomförandekraft samt hög attraktivitet hos såväl kunder som medarbetare.

Sonja Erlandsson

Utförardirektör Ågatan 31

Till e-postformulär för Sonja Erlandsson

E-post: [email protected]

Telefon: 013-26 32 88

Per-Otto Waern

Biträdande utförardirektör Leanlink

Till e-postformulär för Per-Otto Waern

E-post: [email protected]

Telefon: 013-26 38 15

Lise-Lott Löfgren

Avdelningschef Leanlink, Äldreomsorg Vårdboende

Till e-postformulär för Lise-Lott Löfgren

E-post: [email protected]

Telefon: 013-26 23 79

Sofia Sjöholm

Avdelningschef Leanlink, Äldreomsorg Öppna vårdformer

Till e-postformulär för Sofia Sjöholm

E-post: [email protected]

Telefon: 013-29 46 98

Carin Nilsson

Avdelningschef Leanlink, Råd & Stöd

Till e-postformulär för Carin Nilsson

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 65 71

Lise-Lotte Ardell

Avdelningschef Leanlink, LSS Funktionsstöd

Till e-postformulär för Lise-Lotte Ardell

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 78 97

Maria Eriksson

Kommunikationsstrateg Leanlink

Till e-postformulär för Maria Eriksson

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 67 72

Maria Bindå

HR-chef Leanlink

Till e-postformulär för Maria Bindå

E-post: [email protected]

Telefon: 013-26 32 45

Åsa Gärdeman-Palmquist

Bitr. HR-chef, Arbetsmiljöspecialist Leanlink

Till e-postformulär för Åsa Gärdeman-Palmquist

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 57 70

Johan Karlsson

Ekonomichef Leanlink

Till e-postformulär för Johan Karlsson

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 60 68

Organisation

Leanlinks organisation är uppdelad i tre avdelningar:

Äldreomsorg

Leanlink äldreomsorg driver vårdboenden, servicehus, hemtjänst, trygghetsboende och hemsjukvård i Linköpings kommun. Vi jobbar även med rehabilitering, dagverksamhet samt kultur- och fritidsverksamhet.

Råd & Stöd

Råd & Stöd erbjuder stöd till människor i alla åldrar, som har någon funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller sociala och personliga problem. Vi erbjuder rådgivning, stöd och aktiviteter för att förbättra din livssituation. Vi kan ge stöd i våra lokaler, på en daglig verksamhet, i ditt hem, i ett särskilt boende eller på någon annan plats som du föredrar.

LSS Funktionsstöd

Vi är en del av Leanlink som är kommunens egna utförare av stöd, service och omsorg. Vi har verksamhet för personer som har intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumstörning, förvärvade hjärnskador eller andra omfattande funktionshinder.

Senast uppdaterad den 13 december 2022