Leanlink

Leanlink är Linköpings kommuns utförarorganisation och här arbetar vi med verksamheter som är eller kan vara konkurrensutsatta inom områdena stöd, omsorg, kost, restaurang och service. Vi har en spännande bredd av verksamheter och är ca 2400 medarbetare som alla arbetar för att göra Linköpingsbornas dagar så bra som möjligt.

Leanlinks uppdrag och bakgrund

Leanlink arbetar främst med verksamheter som Linköpings kommun valt att konkurrensutsätta. Verksamheterna bedrivs inom ramen för erhållna direkta verksamhetsuppdrag eller upphandlade verksamhetsuppdrag, det vill säga där Leanlink vunnit i en offentlig upphandling. Verksamheterna ska utföra sina uppdrag till den kvalitet och utifrån de kravspecifikationer som anges i respektive avtal.

Ledning

Leanlinks verksamheter leds av en direktör och en ledningsgrupp. Ledningens viktigaste uppgift är att att leda och styra Leanlinks affärsområden med utgångspunkt i verksamhetsplanen. Leanlinks direktör ansvarar för verksamheterna och är chef för dess ledningsgrupp, där Leanlinks stab och affärsområdescheferna ingår.

Anita Lhådö

Utförardirektör Leanlink

Skicka e-post till Anita Lhådö

E-post: anita.lhado@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Kimmo Immonen

Ekonomichef Leanlink

Skicka e-post till Kimmo Immonen

E-post: kimmo.immonen@linkoping.se

Telefon: 013-26 32 03

Maria Bindå

HR-chef Leanlink

Skicka e-post till Maria Bindå

E-post: maria.binda@linkoping.se

Telefon: 013-26 32 45

Mindy Leuchowius

Kommunikatör Leanlink

Skicka e-post till Mindy Leuchowius

E-post: mindy.leuchowius@linkoping.se

Telefon: 013 - 20 67 72

Carin Nilsson

Affärsområdeschef Leanlink, Råd & Stöd

Skicka e-post till Carin Nilsson

E-post: carin.nilsson@linkoping.se

Telefon: 013-20 65 71

Camilla Scharff

Affärsområdeschef Leanlink, Äldreomsorg

Skicka e-post till Camilla Scharff

E-post: Camilla.scharff@linkoping.se

Telefon: 013-26 26 46

Krister Siggesjö

Affärsområdeschef, IT-chef Leanlink, LKDATA

Skicka e-post till Krister Siggesjö

E-post: krister.siggesjo@linkoping.se

Telefon: 013-20 65 20

Catrine Andersson

Affärsområdeschef Leanlink, Stöd & Service

Skicka e-post till Catrine Andersson

E-post: Catrine.andersson@linkoping.se

Telefon: 013-26 31 61

Åsa Kullberg

Affärsområdeschef

Leanlink Kost & Restaurang

Skicka e-post till Åsa Kullberg

E-post: asa.kullberg@linkoping.se

Telefon: 013-20 74 94

Lise-Lotte Ardell

Affärsområdeschef Leanlink, LSS Funktionsstöd

Skicka e-post till Lise-Lotte Ardell

E-post: lise-lotte.ardell@linkoping.se

Telefon: 013-20 78 97

Organisation

Leanlinks organisation är uppdelad i fem affärsområden och en resultatenhet.

Resultatenheter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 april 2019