Hoppa till huvudinnehåll

Solkartan

Klicka på ditt hustak för att se hur mycket el en solcellsanläggning på ditt tak kan producera. Med hjälp av kartan kan du se vilka delar av taket som har mest solinstrålning och ungefär hur mycket el som kan produceras under ett år. Beräkningarna ska ses som en uppskattning.

Solkartan

 

Zooma in på kartan och klicka på det hus du är intresserad av. Takytan är indelad i tre färger. Färgerna representerar olika kategorier som visar hur stor solinstrålningen är på olika delar av taket. Skuggning från träd och vegetation är inkluderat. Vill man inte ha med skuggning i beräkningen avmarkeras den rutan i dialogrutan i kartan. Skorstenar och skuggning från andra byggnader är delvis medräknade i kalkylen. 

För att få fram den uppskattade elproduktionen fyller du i systemverkningsgraden för det solcellssystem som du vill investera i. Normal systemverkningsgrad är cirka 13 procent för solceller. Det går att fylla i max 20 procents systemverkningsgrad.

Ange också hur många kvadratmeter solpaneler du tänker installera. Tänk på att till exempel sotningsstegar och snörasskydd minskar ytan som kan användas till solpaneler. I diagrammet ses de takytor som kan användas till solcellspaneler. Här framgår också hur många kvadratmeter solceller det blir för respektive solinstrålningskategori. Klicka och dra i den gråmarkerade delen för att öka eller minska ytan för solpanelerna.

Tänk på att solkartan utgår ifrån hela fastigheters tak och inte adresser. Bor du till exempel i radhus eller parhus behöver du veta hur stor del av taket som tillhör din andel av huset för att det ska bli rätt uppskattning av solenergiproduktion.

Läs mer om solenergi

Senast uppdaterad den 20 december 2023