Hoppa till huvudinnehåll

Brokind - en fördjupning av översiktsplanen

Som en del av kommunens strävan att verka för en landsbygd med möjlighet till utveckling, har en översiktsplan Brokind tagits fram.

Process

Planen antogs av kommunfullmäktige i november 2015.

Processen för när en översiktsplan tas fram. Klubba som slår i bordet och texten antagande.

Antagande

Den här delen av översiktsplanen är antagen.

Antagande är det sista steget i processen med att ta fram en översiktsplan. I detta steg antar våra folkvalda politiker i kommunfullmäktige det färdiga förslaget. Efter antagande  är översiktsplanen beslutad. Översiktsplanen är vägledande för beslut om fortsatt detaljplanering, bygglovsprövning, förhandsbesked och olika investeringar i kommunen.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Senast uppdaterad den 12 februari 2024