Hoppa till huvudinnehåll

Vård- och äldreomsorgsnämndens kontaktpolitiker för vårdbostäder inom äldreomsorg

För alla vårdboenden för äldre i Linköpings kommun finns en kontaktpolitiker från Vård- och äldreomsorgsnämnden.

Kontaktpolitikerna deltar i de enhetsråd som hålls två gånger om året på boendena. Syftet med enhetsrådet är att genom dialog skapa förutsättningar för att utveckla och skapa en god kvalitet inom äldreomsorgen. Dialogen ska ske mellan boende, närstående, god man/förvaltare, kontaktpolitiker, representant från pensionärsorganisation som är knutet till kommunala pensionärsrådet (KPR) och utförare. Kontaktuppgifter till ledamöterna finns i Förtroendemannaregistret.

Bantorget

 • Inriktning: Vårdboende demens, sjukhem
 • Adress: Sparregatan 2
 • Kontaktpolitiker: Matilda Sanfridson (S)

Bastuplan

 • Inriktning: Vårdboende demens, sjukhem
 • Adress: Klostergatan 39
 • Kontaktpolitiker: Sofia Frithioff (V)

Berga

 • Inriktning: Vårdboende demens
 • Adress: Pionjärgatan 1
 • Kontaktpolitiker: Birgitta Thell (LL)

Brushanen

 • Inriktning: Vårdboende, sjukhem
 • Adress: S:t Larsgatan 8
 • Kontaktpolitiker: Birgitta Fridh (M)

Duvan

 • Vårdboende demens, sjukhem
 • Adress: Gränden 3
 • Kontaktpolitiker: Sofie Drake af Hagelsrum (MP)

Ekbacken

 • Inriktning: Vårdboende, sjukhem
 • Adress: Kvinnebyvägen 2
 • Kontaktpolitiker: Elisabeth Sundin (S)

Ekhult

 • Inriktning: Vårdboende demens
 • Adress: Ljung Ekhult 1
 • Kontaktpolitiker: Göran Gunnarsson (C)

Ekollongatan

 • Inriktning: Vårdboende demens
 • Adress: Ekollongatan 20
 • Kontaktpolitiker: Gunn Bredstedt (S)

Gammelgården

 • Inriktning: Vårdboende, sjukhem
 • Adress: Barrskogsvägen 16
 • Kontaktpolitiker: Rickard Söderström (LL)

Garnisonen

 • Inriktning: Vårdboende demens, korttid
 • Adress: Kompanigatan 7-9
 • Kontaktpolitiker: Jonatan Hermansson (S)

Gläntan/Spinnrocken

 • Inriktning: Vårdboende demens
 • Adress: Fanjunkaregatan 5
 • Kontaktpolitiker: Ylva Bjerke (M)

Gottfridsbergs Gård

 • Inriktning: Sjukhem, vårdboende demens
 • Adress: Hunnebergsgatan 34
 • Kontaktpolitiker: Tobias Fjellander (C)

Gröna gården

 • Inriktning: Vårdboende demens, sjukhem
 • Adress: Torkelbergsgatan 16 B
 • Kontaktpolitiker: Fredrik Present Hasselgren (S)

Gåsen

 • Inriktning: Vårdboende, sjukhem
 • Adress: Skattegården 7 C
 • Kontaktpolitiker: Liselotte Fager (KD)

Hagalund

 • Inriktning: Vårdboende demens, sjukhem
 • Adress: Korpralsgatan 8
 • Kontaktpolitiker: Jonathan Hermansson (S)

Järdalavägen

 • Inriktning: Vårdboende demens, sjukhem
 • Adress: Järdalavägen 52C
 • Kontaktpolitiker: Kaj Persson (M)

Kanalgården

 • Inriktning: Vårdboende, sjukhem
 • Adress: Trossvägen 1-3
 • Kontaktpolitiker: Birgitta Thell (LL)

Kastanjen

 • Inriktning: Vårdboende demens
 • Adress: Skogslyckegatan 11 F
 • Kontaktpolitiker: Gunn Bredstedt (S)

Kvarnbacken

 • Vårdboende sjukhem
 • Adress: Stationsgatan 3
 • Kontaktpolitiker: Ylva Bjerke (M)

Kärna Vårdbostäder

 • Inriktning: Vårdboende, sjukhem
 • Adress: Kärnabrunnsgatan 12
 • Kontaktpolitiker: Malin Stigne (SD)

Kärna Vårdby

 • Inriktning: Vårdboende demens, korttid
 • Adress: Kärnavägen 3
 • Kontaktpolitiker: Malin Stigne (SD)

Landeryd

 • Inriktning: Vårdboende demens, sjukhem
 • Adress: Slatteforsvägen 2
 • Kontaktpolitiker: Johan Spets (S)

Sandrinoparken

 • Inriktning: Vårdboende demens, korttid
 • Adress: Brunnsgatan 16
 • Kontaktpolitiker: Michael Fredriksson (SD)

Skräddaregatan

 • Inriktning: Vårdboende demens, sjukhem
 • Adress: Skräddaregatan 2
 • Kontaktpolitiker: Fredrik Present Hasselgren (S)

Stiglötsgatan

 • Inriktning: Vårdboende demens, sjukhem
 • Adress: Stiglötsgatan 34
 • Kontaktpolitiker: Göran Gunnarsson (C)

Trollflöjten

 • Inriktning: Vårdboende demens
 • Adress: Konsistoriegatan 4C
 • Kontaktpolitiker: Susanne Andersson (M)

Valla Park

 • Inriktning: Vårdboende demens, sjukhem
 • Adress: Vallavägen 12
 • Kontaktpolitiker: Thomas Bystedt (L)

Vallastaden

 • Inriktning: Vårdboende demens
 • Adress: Lärdomsgatan 34
 • Kontaktpolitiker: Liselotte Fager (KD)

Valthornsgatan

 • Inriktning: Vårdboende, demens och psykiatri
 • Adress: Valhornsgatan 1
 • Kontaktpolitiker: Jan Törnfeldt (M)

Vasastaden

 • Inriktning: Vårdboende, sjukhem
 • Adress: Platensgatan 34
 • Kontaktpolitiker: Sofia Frithioff (V)

Villa Ryd

 • Inriktning: Vårdboende demens
 • Adress: Rydsvägen 9C
 • Kontaktpolitiker: Susanne Andersson (M)

Violen/Kaprifolen

 • Inriktning: Korttidsboende/Växelvård
 • Adress: Tröskaregatan 7-9
 • Kontaktpolitiker: Johan Spets (S)

Åleryd

 • Inriktning: Vårdboende demens, korttid, Sjukhem
 • Adress: Ålerydsvägen 7
 • Kontaktpolitiker: Anita Jonasson Kroon (M)

Ånestad

 • Inriktning: Vårdboende sjukhem
 • Adress: Ridhusgatan 2
 • Kontaktpolitiker: Elisabeth Sundin (S)

Senast uppdaterad den 3 januari 2024