Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Busskort

Elev vars närmaste dagliga färdväg mellan bostaden (ej busshållplats) och skolan uppgår till minst 6 km (enkel resa) har rätt till busskort. Färdvägsbegreppet kan förutom cykelvägar också omfatta gator (inte enbart cykelbanor).

Fordons iconer

 

Elev som är berättigad till busskort (läsårskort) får det första skoldagen.

I avståndsmätaren (se länk nedan) kan du skriva in din adress och få veta avståndet mellan din folkbokföringsadress och Anders Ljungstedts gymnasium. Avståndsmätning och gränsdragning är gjord av kommunens lantmäteri på uppdrag av bildningsnämnden.

Elever som har busskort behåller kortet inför nästkommande läsår.

Anders Ljungstedts gymnasium ansvarar också för de kort som kan vara aktuella i samband med APL (arbetsplatsförlagt lärande). Avståndet mellan bostad och skola kan mätas genom Linköpings kommuns webbtjänst nedan.

Om kortet är skadat eller förlorat måste eleven betala 200 kronor för att få ett nytt.

Om du har frågor angående skolbusskort, vänd dig till skolvärd Tommy Kihlstedt på Tommy.Kihlstedt@linkoping.se.

Senast uppdaterad den 14 september 2020