Busskort

Elev vars närmaste dagliga färdväg mellan bostaden (ej busshållplats) och skolan uppgår till minst 6 km (enkel resa) har rätt till busskort. Färdvägsbegreppet kan förutom cykelvägar också omfatta gator (inte enbart cykelbanor).

Fordons iconer

 

Avståndsmätning och gränsdragning är gjord av kommunens lantmäteri på uppdrag av Bildningsnämnden.

I avståndsmätaren (se länk i högerspalten) kan du skriva in din adress och få veta avståndet mellan din folkbokföringsadress och Anders Ljungstedts gymnasium - gäller även för elever som studerar i Valla på Studievägen 22.

Elev som är berättigad till busskort (resekort) får det första skoldagen.

De elever som har ett busskort behåller kortet inför nästkommande läsår!

Om kortet är skadat eller förlorat måste eleven betala 200 kronor för att få ett nytt.

Om du har frågor angående skolbusskort, vänd dig till receptionen.

Senast uppdaterad den 30 juli 2018