Hoppa till huvudinnehåll

Framtidsplanering

Inför att eleven ska sluta på IVAS Birgittaskolan erbjuds en Framtidsplanering. Detta görs för att ta reda på vad eleven vill göra efter gymnasiet samt för att skapa viktiga kontakter med olika verksamheter. Framtidsplaneringen startade som ett projekt ”Mera koll” men har nu blivit ett fast koncept i vår verksamhet.

Mål med framtidsplaneringen

  • Att via samverkan öka förutsättningarna för gymnasieeleverna på IVAS med en diagnos inom AST (Autismspektrumtillstånd) att delta och närvara i skolan,
  • Att efter gymnasiet ha en plan för framtiden, där eleven, efter sin förmåga, finns i ett socialt sammanhang och blir en del av samhället.

Det som erbjuds är

  • Arbetsterapeuten på skolan gör en funktionsbedömning med eleven som kan behövas i kontakten med olika verksamheter.
  • Eleven får delta i en framtidsmässa där många aktörer är inbjudna som kan presentera vad de har att stötta eleven med för att livet ska bli så bra som möjligt efter gymnasiet.
  • Ett framtidssamtal där förälder/viktig vuxen och elev är inbjuden till skolan för att diskutera elevens framtid gällande viktiga livsområden som arbete, sysselsättning, hälsa, ekonomi, fritid och boende. På framtidsamtalet deltar Arbetsterapeut samt representanter från Arbetsförmedlingen, Jobb och kunskapstorget, LSS och Region Östergötland Psykiatrin. Vid dessa samtal finns möjligheten till att ställa frågor och få reda på vad och vilka som kan stötta eleven för att få en bra övergång från gymnasiet till vuxenvärlden.
  • Arbetsterapeuten följer sedan upp Framtidssamtalet och kan vara behjälplig att boka studiebesök på skolor som av intresse eller hjälpa till med ansökan till skola eller följa med till möten som bokades på framtidsamtalen med en aktör mm.

Framtidsplaneringen finns till för att skapa MERA KOLL på vad som händer efter gymnasiet och för att vi på Birgittaskolan vill känna att vi lämnar våra elever från skolan till en fungerande framtid.

 

Kontakt på skolan: Arbetsterapeut  Anna Wallinder 013-263944

Senast uppdaterad den 3 februari 2023